Oferta

Węże gumowe

Węże gumowe


WĘŻE GUMOWE DO WODY PN-86/C-94250/41

KONSTRUKCJA

 •     Warstwa wewnętrzna - guma barwy czarnej z kauczuku naturalnego i syntetycznego lub syntetycznego, odporna na działanie gorącej wody.
 •     Wzmocnienie - przekładki z kordu włókienniczego lub nici syntetycznych.
 •     Warstwa zewnętrzna - guma barwy czarnej lub zielonej wykonana z kauczuku syntetycznego, odporna na działanie warunków atmosferycznych i ozonu.


 Węże mogą być zabezpieczone zewnętrzną spiralą z drutu.

 TEMPERATURA PRACY Do +100 ° C

 Węży nie należy stosować do wody pitnej.

WĘŻE GUMOWE DO WODY TRUDNO PALNE I ANTYELEKTROSTATYCZNE PN-86/C-94250/41 i WT-20/97/BZPG

KONSTRUKCJA

 •     Warstwa wewnętrzna - guma barwy czarnej z kauczuku syntetycznego, odporna na działanie wody o temperaturze do 100°C, antyelektrostatyczna.
 •     Wzmocnienie - przekładki z kordu poliamidowego.
 •     Warstwa zewnętrzna - guma barwy czarnej z kauczuku syntetycznego trudno palna i antyelektrostatyczna. Węże mogą posiadaa zewnetrzną spirale z drutu stalowego ocynkowanego, zabezpieczającą przed deformacją oraz nadmiernym ocieraniem sie warstwy zewnętrznej.


ZASTOSOWANIE

 •     Węże służą do przepływu wody o temperaturze do 100°C i cionieniu roboczym do 0.6 MPa i są przeznaczone do pracy w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, w pomieszczeniach o stopniu "a", "b" i "c" niebezpieczenstwa wybuchu metanu.
 •     Węży nie należy stosować do wody pitnej.


WYMAGANIA SPECJALNE


Węże mają własnościi antyelektrostatyczne (rezystancja - max. 10 9 om/m) zgodne z wymaganiami WT-20/97/BZPG, potwierdzone badaniami przeprowadzonymi przez Kopalnie Doświadczalną "Barbara" Głównego Instytutu Górnictwa wMikołowie.

Trudnopalnoć węży oznaczona metodą płomieniową wg PN-92/C-94204 oraz metodą sztolni modelowej potwierdzona została w badaniach wykonanych przez Główny Instytut Górnictwa O Jednostkę Certyfikującą Wyroby.

Produkty rozkładu termicznego węży nie naruszają zdolnooci ochronnej pochłaniaczy masek górniczych POG-8. Wężepoposiadają decyzjeWyższego Urzedu Górniczego o dopuszczeniu do stosowania w podziemnych zakładach górniczych ze znakiem dopuszczenia GM-275/98.

SPOSÓB CECHOWANIA Węże są znakowane na całej długości przy pomocy taśmy znakującej (napis wypukły) trwałą cechą zgodnie z PN-75/C-94250/01 dodatkowo symbolem -TAlo (trudno palny, antyelektrostatyczny) i WUG oraz znakiem dopuszczenia GM-275/98.

 
WARUNKI STOSOWANIA I PRAWIDŁOWEJ EKSPLOATACJI

 
Węże należy eksploatować zgodnie z przeznaczeniem w zakresie rodzaju przepływającego medium, temperatury pracy, ciśnienia roboczego przy przestrzeganiu wymagan dotyczących minimalnego promienia zgięcia. Szczegółowe dane odnoonie prawidłowej eksploatacji zawiera "Instrukcja Bezpiecznego Stosowania.

 
WĘŻE GUMOWE tłoczne ze wzmocnieniem tekstylnym do wody, trudno palne i antyelektrostatyczne", dostarczana każdemu użytkownikowi węży.


WĘŻE GUMOWE DO PARY WODNEJ NASYCONEJ PN-86/C-94250/42


KONSTRUKCJA

 • Warstwa wewnętrzna - guma barwy czarnej z kauczuku naturalnego i syntetycznego lub syntetycznego, odporna na działanie pary pod ciśnieniem. Wzmocnienie - przekładki z kordu włókienniczego.
 • Warstwa zewnętrzna - guma barwy czarnej wykonana z kauczuku syntetycznego, odporna na działanie warunków atmosferycznych i ozonu.
 • Węże mogą być zabezpieczone zewnetrzną spiralą z drutu.


ZASTOSOWANIE

Węże są przeznaczone do przesyłania pary wodnej nasyconej pod ciśnieniem 0,4 MPa w urządzeniach przemysłowych.

TEMPERATURA PRACY Od -30 do +140°C


WĘŻE GUMOWE DO PARY WODNEJ NASYCONEJ PN-86/C-94250/42


KONSTRUKCJA

 •     Warstwa wewnętrzna - guma barwy czarnej z kauczuku naturalnego i syntetycznego lub syntetycznego, odporna na działanie pary pod ciśnieniem.
 •     Wzmocnienie - przekładki z kordu włókienniczego.
 •     Warstwa zewnętrzna - guma barwy czarnej wykonana z kauczuku syntetycznego, odporna na działanie warunków atmosferycznych i ozonu. Węże mogą być zabezpieczone zewnetrzną spiralą z drutu.


ZASTOSOWANIE

Węże są przeznaczone do przesyłania pary wodnej nasyconej pod ciśnieniem 0,4 MPa w urządzeniach przemysłowych.

 
TEMPERATURA PRACY Od -30 do +140°C


WĘŻE GUMOWE DO PARY WODNEJ NASYCONEJ O TYP 1,O CIŚNIENIU ROBOCZYM 0,3 MPa ODPORNE NA TEMP. 144 o C ISO 6134

KONSTRUKCJA

 • Warstwa wewnętrzna - guma barwy czarnej z kauczuku syntetycznego, odporna na działanie pary pod Ciśnieniem. Wzmocnienie - przekładki z kordu poliamidowego.
 • Warstwa zewnętrzna - guma barwy czarnej z kauczuku syntetycznego, odporna na działanie warunków atmosferycznych i ozonu.
 • Warstwa zewnętrzna dla węży: klasy I - nieodporna na olej, klasy II - odporna na olej.
 • Węże mogą być zabezpieczone zewnetrzną spiralą z drutu.


ZASTOSOWANIE

Węże są przeznaczone do przesyłania pary wodnej nasyconej pod Ciśnieniem 0,3 MPa, w temperaturze 144°C w urządzeniach przemysłowych.WĘŻE GUMOWE DO PARY WODNEJ NASYCONEJ O TYP 2, O CIŚNIENIU ROBOCZYM 0,6 MPa ODPORNE NA TEMP.165oC ISO 6134

KONSTRUKCJA

 •     Warstwa wewnętrzna - guma barwy czarnej z kauczuku syntetycznego, odporna na działanie pary pod Ciśnieniem. Wzmocnienie - przekładki z kordu poliamidowego.
 •     Warstwa zewnętrzna - guma barwy czarnej z kauczuku syntetycznego, odporna na działanie warunków atmosferycznych i ozonu.
 •     Warstwa zewnętrzna dla węży: klasy I - nieodporna na olej, klasy II - odporna na olej.


Węże mogą być zabezpieczone zewnetrzną spiralą z drutu.

 

ZASTOSOWANIE

Węże są przeznaczone do przesyłania pary wodnej nasyconej pod Ciśnieniem 06 MPa, w temperaturze 165°C w urządzeniach przemysłowych.WĘŻE GUMOWE DO BENZYNY I OLEJÓW PN-86/C-94250/43

KONSTRUKCJA

 •     Warstwa wewnętrzna - guma barwy czarnej z kauczuku syntetycznego odporna na działanie benzyny ekstrakcyjnej i olejów.
 •     Wzmocnienie - przekładki z kordu włókienniczego lub nici syntetycznych.
 •     Warstwa zewnętrzna - guma barwy czarnej wykonana z kauczuku syntetycznego, odporna na działanie warunków atmosferycznych i ozonu.


Weże mogą bya zabezpieczone zewnetrzną spiralą z drutu.


TEMPERATURA PRACY Od -30 do +60°C


WĘŻE GUMOWE DO KWASÓW I ZASAD PN-86/C-94250/44

KONSTRUKCJA

 •     Warstwa wewnętrzna - guma barwy czarnej z kauczuku naturalnego i syntetycznego lub syntetycznego odporna na działanie kwasów i zasad oraz roztworu amoniaku.
 •     Wzmocnienie - przekładki z kordu włókienniczego lub nici syntetycznych.
 •     Warstwa zewnętrzna - guma barwy czarnej wykonana z kauczuku syntetycznego, odporna na działanie warunków atmosferycznych i ozonu.


Węże mogą być zabezpieczone zewnetrzną spiralą z drutu.

 
ZASTOSOWANIE

Węże mogą być stosowane do: kwasu azotowego o stężeniu do 5% kwasu solnego o stężeniu do 20% kwasu siarkowego o stężeniu do 50% kwasu octowego, wodnego roztworu wodorotlenku sodowego oraz wodnego roztworu amoniaku, o dowolnych stężeniach

 
TEMPERATURA PRACY Od
-30 do +60°CWĘŻE DO CIECZY SPOŻYWCZYCH PN-75/C-94250/45


KONSTRUKCJA

 •     Warstwa wewnętrzna - guma barwy bężowej z kauczuku naturalnego i syntetycznego.
 •     Wzmocnienie - przekładki z kordu włókienniczego.
 •     Warstwa zewnętrzna - guma barwy szarej, czerwonej, niebieskiej lub żółtej.
 •     Węże mogą być zabezpieczone zewnetrzną spiralą z drutu.
 •     Wężepoposiadająca atest PZH.


ZASTOSOWANIE

 • Węże mogą być stosowane do przetaczania płynnych orodków spożywczych w przemyole mleczarskim, piwowarskim, owocowo-warzywnym, cukierniczym, miesnym, drobiarskim i rybnym, z wyłączeniem płynów zawierających powyżej 10% etanolu oraz olejów jadalnych.


TEMPERATURA PRACY Od -30 do +60°CWĘŻE GUMOWE DO SPRĘŻONEGO POWIETRZA PN-86/C-94250/46


KONSTRUKCJA


 •     Warstwa wewnętrzna - guma barwy czarnej z kauczuku naturalnego i syntetycznego lub syntetycznego.
 •     Warstwa zewnętrzna - guma barwy czarnej lub żółtej z kauczuku naturalnego i syntetycznego lub syntetycznego. Wzmocnienie - przekładki z kordu włókienniczego lub nici syntetycznych.
 •     Warstwa zewnetrzna może być wykonana z gumy odpornej na działanie ozonu.
 •     Węże mogą być zabezpieczone zewnetrzną spiralą z drutu.


 TEMPERATURA PRACY Od -30 do +60°CWĘŻE GUMOWE DO SPRĘŻONEGO POWIETRZA, TRUDNO PALNE I ANTYELEKTROSTATYCZNE PN-86/C-94250/46 i WT-20/97/BZPG

KONSTRUKCJA

 •     Warstwa wewnętrzna - guma barwy czarnej z kauczuku syntetycznego, antyelektrostatyczna.
 •     Wzmocnienie - przekładki z kordu poliamidowego.
 •     Warstwa zewnętrzna - guma barwy czarnej z kauczuku syntetycznego trudno palna i antyelektrostatyczna.


Węże mogą posiadać zewnętrzną spiralę z drutu stalowego ocynkowanego, zabezpieczającą przed deformacjąoraz nadmiernym ścieraniem się warstwy zewnętrznej.

 
ZASTOSOWANIE


 • Węże służą do przepływu sprężonego powietrza w zakresie temperatur od -30 do +60°C i są przeznaczone do pracy w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w pomieszczeniach o stopniu "a", "b" i "c" niebezpieczeństwa wybuchu metanem.


WYMAGANIA SPECJALNE

 • Węże mają własności antyelektrostatyczne (rezystancja - max. 10 6 om/m) zgodne z wymaganiami WT-20/97/BZPG. Parametry te potwierdzone są badaniami przeprowadzonymi przez Kopalnię Doświadczalną "Barbara" Głównego Instytutu Górnictwa w Mikołowie. Trudnopalnośa węży oznaczona metodą płomieniową wg PN-92/C-94204 oraz metodą sztolni modelowej potwierdzona została w badaniach wykonanych przez Główny Instytut Górnictwa - Jednostkę Certyfikującą Wyroby. Produkty rozkładu termicznego węży nie naruszają zdolnooci ochronnej pochłaniaczy masek górniczych POG-8. Węże posiadają decyzje Wyższego Urzędu Górniczego o dopuszczeniu do stosowania w podziemnych zakładach górniczych ze znakiem dopuszczenia GM-276/98. SPOSÓB CECHOWANIA Węże są znakowane na całej długości przy pomocy taśmy znakującej (napis wypukły) trwałą cechą zgodnie z PN-75/C-94250/01 i dodatkowo symbolem "TA" (trudno palny, antyelektrostatyczny) i WUG oraz znakiem dopuszczenia GM-276/98.


Węże należy eksploatować zgodnie z przeznaczeniem w zakresie rodzaju przepływającego medium, temperatury pracy, ciśnienia roboczego przy przestrzeganiu wymagań dotyczących minimalnego promienia zgięcia. Szczegółowe dane odnośnie prawidłowej eksploatacji zawiera "Instrukcja Bezpiecznego Stosowania.

 
WĘŻE GUMOWE tłoczne ze wzmocnieniem tekstylnym do sprężonego powietrza, typ 10, trudno palne i antyelektrostatyczne", dostarczana każdemu użytkownikowi węży.WĘŻE GUMOWE DO TLENU I ACETYLENU PN - EN 559

KONSTRUKCJA

 •     Warstwa wewnętrzna - guma barwy czarnej z kauczuku syntetycznego i naturalnego; dla węży do tlenu, odporna na zapłon.
 •     Wzmocnienie - nici syntetyczne.
 •     Warstwa zewnętrzna - guma z kauczuku syntetycznego i naturalnego odporna na żarzące się cząstki i gorące powierzchnie oraz na ozon.


BARWA

 •     Węże do tlenu - guma barwy niebieskiej.
 •     Węże do acetylenu - guma barwy czerwonej.


ZASTOSOWANIE

 • Węże stosowane są przy spawaniu, cięciu oraz w procesach pokrewnych w zakresie temperatur od -25°C do +70°C: - dla klasy lekkiej - o ciśnieniu roboczym do 1 MPa i średnicy wewnętrznej 6.3 mm - dla klasy normalnej - o ciśnieniu roboczym do 2 MPa dla wszystkich średnic..

WĘŻE GUMOWE DO ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN PN-78/C-94250/49

KONSTRUKCJA

 • Warstwa wewnętrzna - guma barwy czarnej z mieszaniny kauczuku syntetycznego i naturalnego lub syntetycznego. Wzmocnienie - przekładki z kordu włókienniczego lub nici syntetyczne.
 • Warstwa zewnętrzna - guma barwy czarnej z kauczuku syntetycznego odporna na działanie warunków atmosferycznych i ozonu.


ZASTOSOWANIE

 • Węże przeznaczone są do przepływu środków ochrony roślin: 2% emulsji decisu 2.5 EC i 2% emulsji owadofosu płynnego 50% o ciśnieniu roboczym od 0.5 MPa do 4.0 MPa, w zakresie temperatur od -25 do +60°C. TYPY WĘŻY W zależności od ciśnienia roboczego rozróżnia się cztery typy węży: typ 5 - o maksymalnym ciśnieniu roboczym 0.5 MPa typ 10 - o maksymalnym ciśnieniu roboczym 1.0 MPa typ 20 - o maksymalnym ciśnieniu roboczym 2.0 MPa typ 40 - o maksymalnym ciśnieniu roboczym 4.0 MPa

 WĘŻE GUMOWE DO TYNKOWANIA PN-75/C-94250/50

KONSTRUKCJA

 •     Warstwa wewnętrzna - guma barwy czarnej z kauczuku naturalnego i syntetycznego lub syntetycznego,odporna na zaprawy tynkarskie i beton.
 •     Wzmocnienie - przekładki z kordu włókienniczego.
 •     Warstwa zewnętrzna - guma barwy czarnej wykonana z kauczuku syntetycznego,odporna na działanie warunków atmosferycznych i ozonu.


Węże mogą być zabezpieczone zewnętrzną spiralą z drutu.

 TEMPERATURA PRACY Od -30 do +60°CWĘŻE GUMOWE DO PIASKOWANIA PN-78/C-94250/51

KONSTRUKCJA

 •     Warstwa wewnętrzna - guma barwy czarnej z kauczuku naturalnego i syntetycznego lub syntetycznego, odporna na ścieranie.
 •     Wzmocnienie - przekładki z kordu włókienniczego.
 •     Warstwa zewnętrzna - guma barwy czarnej wykonana z kauczuku syntetycznego, odporna na działanie warunków atmosferycznych i ozonu.


 Węże mogą być zabezpieczone zewnętrzną spiralą z drutu.


TEMPERATURA PRACY Od -30 do +60°C

Zapytaj o produkt Prosimy o szczegółowe opisanie zapytania.