Oferta

Termoizolacje - sznury i szczeliwa

Zestawienie parametrów pracy

TABELA

Dla każdego typu szczeliwa podano graniczne wartości. Nie są to jednak dane ostateczne, ponieważ są one zależne od konkretne- go zastosowania. Na życzenie klienta wykonywane są również inne kompozycje przędz i impregnatów.


              Szczeliwo typ 601


Charakterystyka:

Tradycyjne szczeliwo wykonywane z przędzy bawełnianej. Dzięki specjalnemu splotowi zachowuje miękkość i elastyczność oraz dobrze wypełnia przestrzenie uszczelniane. Znaczna ilość powietrza uwięzionego między włóknami daje znakomitą izolację cieplną. 

 
Zastosowanie:

Przeznaczone do uszczelniania komór i suszarek w temperaturach do 120°C. Dzięki zastosowaniu naturalnego wysokojakościowego włókna bawełny może być stosowane w kontakcie z żywnością. Znajduje zastosowanie w przemyśle spożywczym oraz farmaceutycznym.

 

TABELA

               Szczeliwo typ 604

Charakterystyka:

Szczeliwo splatane z przędzy szklanej teksturowanej ze szkła typu E o średnicy nominalnej włókien w zakresie 6 do 9 mikrometrów. Dzięki zastosowaniu odpowiedniego splotu i tekstury uzyskano szczeliwo sprężyste z uwięzioną między włóknami znaczną ilością powietrza. Zjawisko to daje w efekcie doskonałą izolacyjność cieplną.

Zastosowanie:

Przeznaczone do uszczelniania komór, suszarek i pieców w wysokich temperaturach. Wysoka odporność chemiczna włókien szklanych pozwala na zastosowanie tego szczeliwa w aparaturze chemicznej oraz w instalacjach odlotowych gorących spalin i gazów poreakcyjnych. Szczeliwo odporne na większość agresywnych czynników chemicznych poza fluorem, silnymi alkaliami i kwasami fosforowym i siarkowym. Używane również do termoizolacji gorących elementów.

 

TABELA

          Szczeliwo typ 6061

Charakterystyka:

Zastosowana w tym szczeliwie przędza kaolinowa zbrojona charakteryzuje się znakomitą odpornością termiczną połączoną z doskonałą termoizolacyjnością. Włókna kaolinowe cieńsze od glino-krzemianowych, mimo nieco gorszej odporności termicznej są delikatniejsze w kontakcie ze skórą ludzką oraz wykazują lepszą izolacyjność od wcześniej opisanych włókien glinokrzemianowych. Dzięki zastosowanemu splotowi cechy te zostają wzbogacone o wysoką sprężystość powstałego szczeliwa. Szczeliwo zawiera w sobie do 18% włókien organicznych, które w pierwszym okresie eksploatacji mogą się wypalić bez uszczerbku dla parametrów eksploatacyjnych szczeliwa.

Zastosowanie:

Przeznaczone do uszczelniania komór, suszarek i pieców w wysokich temperaturach. Zalecane wszędzie tam, gdzie temperatura nie przekracza 800 °C. Używane również do termoizolacji gorących elementów.

 

TABELA

             Szczeliwo typ 6093

Charakterystyka:

Szczeliwo to jest splatane z specjalnej, odp'ornej na wysokie temperatury przędzy aramidowej. Zastosowane bardzo cienkie włókna dzięki swej strukturze charakteryzują się doskonałą izolacyjno-ścią cieplną oraz wyjątkową „przyj aznością" dla człowieka. Nie wykazują skłonności do pylenia oraz nie drażnią skóry ani błon śluzowych.

Zastosowanie:

 Szczeliwo to bywa używane najczęściej do uszczelniania wszelkiego typu suszarek i komór cieplnych, zwłaszcza w gospodarstwie domowym, przemyśle spożywczym i farmaceutycznym. Na uwagę zasługuje także wysoka odporność na skrajnie niskie temperatury. Szczeliwo to pracuje np. z powodzeniem od lat w komorze niskich temperatur w temperaturach do -200 °C.

TABELA

Produkowane przez P.P. Gambit sznury termoizolacyjne skręcane i oplatane maj ą zastosowanie jako izolacja cieplna wszelkiego typu przewodów przesyłowych, instalacji cieplnych, maszyn i urządzeń. Stosuje się je również jako uszczelnienia statyczne wszelkiego typu komór, suszarek i pieców.

 
Ze względu na różnorodność zastosowań i wynikającą z tego różnorodność wymagań produkujemy wiele rozmaitych typów sznurów. Przy podziale produkowanych sznurów na typy wzięliśmy pod uwagę:

  •     użyte materiały
  •     konstrukcję produktu końcowego
  •     twardość sznurów
  •     przeznaczenie


 
Materiały stosowane do produkcji sznurów termoizolacyjnych:

1. rowing szklany - wiązka równoległych ciągłych włókien szklanych ze szkła typu E,

2. przędza szklana teksturowana - wiązka skręconych, ciągłych włókien szklanych ze szkła typu E poddanych procesowi skędzierzawienia w celu zwiększenia sprężystości i poprawienia skuteczności izolacji.

3. przędza kaolinowa - przędza na bazie włókien ceramicznych. W skład przędzy wchodzi jako dodatek technologiczny ok 15 % włókien organicznych. W warunkach eksploatacji włókna te wypalają się nie psując parametrów użytkowych sznura.

4. przędza głinokrzemianowa - przędza na bazie włókien ceramicznych glinokrzemia- nowych o dużej czystości składu chemicznego i zwiększonej odporności termicznej. Tak jak przędza kaolinowa zawiera ok 15 % włókien organicznych.

5. rdzeń z włókna szklanego - włókna szklane cięte uformowane w postaci miękkiego i sprężystego rdzenia.

6. rdzeń z włókna glinokrzemianowego - cięte włókno glinokrzemianowe uformowa- ne w postaci miękkiego i sprężystego rdzenia.


Sznury skręcane
Sznury te są skręconą współosiowo wiązką przędz. Budowa ta daje dużą wytrzy- małość na rozciąganie oraz możliwość łatwego rozkręcenia i dopasowania średni- cy sznura do indywidualnych potrzeb. Skręcona wiązka dobrze układa się na owi- janej izolowanej powierzchni.

Sznury te produkuje się do średnicy maksymalnej 15 mm.

 452 - sznur skręcany kaolinowy wolny s
kręcany z przędzy kaolinowej na nośniku szklanym. Maksymalna temp stosowania - 500°C

453 - sznur skręcany kaolinowy zbrojony
skręcany z przędzy kaolinowej zbrojonej drutem mosiężnym. Maksymalna temp stosowania - 800°C

 454 - sznur skręcany szklany
skręcany z przędzy szklanej teksturowanej ze szkła typu E. Maksymalna temp stosowania - 500°C

 455 - sznur skręcany glinokrzemianowy wolny
skęcany z przędzy glinokrzemianowej na nośniku szklanym. Maksymalna temp stosowania - 500°C

 456 - sznur skręcany glinokrzemianowy zbrojony
skręcany z przędzy glinokrzemianowej na nośniku inconelowym. Maksymalna temp stosowania - 1050°C 2.


 
Sznury oplatane


473 - sznur oplatany kaolinowy zbrojony z rdzeniem z włókien glinokrzemianowych
elastyczny rdzeń z włókien glinokrzemianowych jest opleciony przędzą kaolinową zbrój ona mosiężnym drucikiem. Powstały sznur dzięki swej elastyczności doskonale nadaje się do wypełniania wszelkiego typu przestrzeni oraz do owijania elementów o temperaturze nie przekraczającej 800°C

SZCZELIWA PLECIONE l USZCZELKI FORMOWANE

Szczeliwa są to suche i impregnowane sznury plecione z różnorodnych przędz, z których wykonuje się uszczelnienia spoczynkowe i ruchowe elementów maszyn, urządzeń, aparatów, zbiorników itp. Szczeliwa plecione zabezpieczają przed przeciekami wszystkich rodzajów cieczy i gazów, włącznie z wodą, parą wodną, kwasami, zasadami, rozpuszczalnikami, olejami, benzyną oraz innymi środkami chemicznymi w szerokim zakresie temperatur i ciśnień.

 Produkujemy wiele gatunków szczeliw nie zawierających azbestu, wytwarzanych z przędz bawełnianych, akrylowych, aramidowych, PFTE (tefłonowych), ceramicznych, węglowych i imidowych, oraz na zamówienie wiele gatunków tradycyjnych szczeliw azbestowych. Szczeliwa dostarczamy w postaci sznurów, z których użytkownik sam może wykonać potrzebne Mu uszczelki, bądź też w postaci gotowych, pojedynczych pierścieni.

* Uszczelnienie spoczynkowe między pokrywą a korpusem zaworu.

Podane wartości ciśnienia i temperatury należy traktować orientacyjnie. Wielkości te zależą od sposobu zabudowy uszczelnienia, nacisków montażowych i rodzaju uszczelnianego medium, na które to parametry nie mamy wpływu - gwarantujemy dlatego wyłącznie niezawodną jakość materiału.

Zapytaj o produkt Prosimy o szczegółowe opisanie zapytania.