Oferta

teflon (PTFE)

Płyty i krążki z Teflon S /politetrafluoroetylenu - PTFE/

Płyty i krążki wytwarza się z Teflonu SM1, SM2, SOI, SG2 przez prasowanie, a następnie spiekanie. Cechują się praktycznie całkowitą odpornością chemiczną , szerokim zakresem odporności termicznej - 250°C do + 250°C , niskim współczynnikiem tarcia i bardzo dobrymi właściwościami dielektrycznymi. Symbol PKWiU 25.21.30-90.20

Parametry i metody badań: wg Tabeli l

Tabela l

Lp. Własności Jednostka miary Wartość Metoda badań
1. Wygląd zewnętrzny DIN 53455 Kolor od białego do szarego. Na powierzchni nie powinny występować wyraźne defekty mechaniczne jak pęknięcia, ułamania. Nie dopuszczalne są zanieczyszczenia w postaci wtrąceń o powierzchni powyżej 10 mm Wizualnie, bez stosowania pomocniczych przyrządów optycznych, w dobrze oświetlonym pomieszczeniu
2. Naprężenie zrywające przy rozciąganiu MPa Nie mniej niż 20 ZN-2000 ZA-38/22
3. Wydłużenie względne przy zerwaniu % Nie mniej niż 250 ZN-2000 ZA-38/22
4. Odporność cieplna % Nie więcej niż 0,4 ZN-2000 ZA-38/24
5. Gęstość g/cm3 2,14-2,21 ZN-2000 ZA-38/23Zastosowanie:

 Płyty , krążki są półfabrykatami do wytwarzania różnych detali metodą obróbki wiórowej. Głównie wykonuje się z nich pierścienie uszczelniające, prowadnice, części izolacyjne, różne części maszyn, wykładziny antyadhezyjne , przegrody izolacyjne i inne. Są bezpiecznym materiałem technicznym, temperatura pracy od - 250°C do 250°C w nieograniczonym czasie.

 
Świadectwa:

 • Atest PZH Nr HZ/09622/99. dopuszczający do kontaktu z żywnością
 • Świadectwo Jakości nr MM-0195/JL z dnia 10. 07.2001r. wydane przez Instytut Leków dopuszczające stosowanie do produkcji wybranego sprzętu medycznego.

 

Grubosc [mm]Wymiar600x600mm waga 1 szt w kgWymiar 1200x1200mm waga 1 szt w kgWymiar 1000x1000mm waga 1 szt w kg
0,5 --------- 1,7 -
1 0,9 3,4 -
1,5 1,3 5,1 -
2 1,7 6,7 -
3 2,7 9,7 -
4 3,2 12,6 -
5 4 15,8 -
6 5 19 -
8 6,4 25,3 -
10 8 31,7 -
12 9,5 38 -
15 12 47,5 -
20 16 63,4 -
25 20 - 57
30 - - 70Krzywizna płyty: Dopuszczalne skrzywienie płyty wynosi l mm na każde 100 mm długości płyty.

Znak "- " oznacza, że płyty o tych wymiarach nie są produkowane Taśma teflonowa do uszczelniania połączeń gwintowych.

TEFALIX Taśma teflonowa.

 Zastosowanie:

 • Uszczelnienie połączeń gwintowych instalacji wody zimnej i ciepłej (TEFALIX STANDARD, TEFALIX GROS)
 • Uszczelnienie połączeń instalacji gazowych ( TEFALIX H-D).
 • Uszczelnienie połączeń instalacji tlenowych (TEFALIX OXYGENE).

Charakterystyka :

 •     Wytrzymuje ciśnienie: 30 barów
 •     Wytrzymuje temperaturę: +260C


Odporny na działanie kwasów i zasad.

NAZWA GRUBOŚĆ SZEROKOŚĆ DŁUGOŚĆ GĘSTOŚĆ
TAŚMA TEFLONOWA DO WODY -STANDARD 0,08 mm 12 mm 12 mm 0,4
TAŚMA TEFLONOWA DO GAZU H-D 0,10 mm 12 mm 12 mm 0,9
TAŚMA TEFLONOWA DO WODY-GROS 0,20 mm 19 mm 15 mm 0,5


I.Tuleje prasowane z Teflonu S / politetrafluoroetylenu PTFE /

Tuleje wytwarza się z proszku Teflon SM1 , SM2 ,801, SG2 przez prasowanie a następnie spiekanie. Cechują się praktycznie całkowitą odpornością chemiczną , szerokim zakresem odporności termicznej -250°C do -f 250°C niskim współczynnikiem tarcia i bardzo dobrymi właściwościami dielektrycznymi. Wymiary , masę produkowanych tulei podaje tabela 2. Symbol PKWiU 25.21.10-90.70

II. III. Parametry i metody badań: wg Tabeli l

Lp. Własności Jednostka miary Wartość Metoda badań
1. Wygląd zewnętrzny   Nie mniej niż 20 Wizualnie, bez stosowania pomocniczych przyrządów optycznych, w dobrze oświetlonym pomieszczeniu
2. Naprężenie zrywające przy rozciąganiu MPa Kolor od białego do szarego. Na powierzchni nie powinny występować wyraźne defekty mechaniczne jak pęknięcia , ułamania. Nie dopuszczalne są zanieczyszczenia w postaci wtrąceń o powierzchni powyżej 10 mm2 ZN-2000 ZA-38/22
3. Wydłużenie względne przy zerwaniu % Nie mniej niż 250 ZN-2000 ZA-38/22
4. Gęstość g/cm3 2,14-2,21 ZN-2000 ZA-38/23
5. Odporność cieplna, nie więcej niż % Nie więcej niż 0,4 ZN-2000 ZA-38/24

Gat. I - wyroby o właściwościach zgodnych z wymaganiami zawartymi w tabelach 1,2

 Zastosowanie:

Tuleje prasowane służą jako półprodukt do wytwarzania różnych detali metodą obróbki wiórowej : np. uszczelek płaskich, osłonkowych, części maszyn itp. Temperatura pracy od - 250 do f- 250°C , w nieograniczonym czasie.

Świadectwa:

 • Atest PZH Nr HZ/09622/99. dopuszczający do kontaktu z żywnością
 • Świadectwo Jakości nr MM-0195/JL z dnia 10. 07.2001r. wydane przez Instytut Leków dopuszczające stosowanie do produkcji wybranego sprzętu medycznego.

Wymiary , tolerancja i masa (orientacyjna) produkowanych tulei - kg/szt.
Pod zapytanie.

 

I. Rury wytłaczane z Teflonu - politelrafluoroetylenu PTFE

Rury wytwarzano są z proszku tarflenowego suspensyjnego granulowanego termicznie /rodz. ST / metodą wytłaczania przelłoczonego z równoczesnym spiekaniem /ram extrusion / Cechują się praktycznie całkowitą odpornością chemiczną /wyjątek fluor atomowy i ciekłe metale alkaliczne /,szerokim zakresem odporności termicznej -250° C do +250° C, niskim współczynnikiem tarcia i bardzo dobrymi właściwościami dielektrycznymi. Posiadają stosunkowo małą wytrzymałość mechaniczną spadającą szybko wraz ze wzrostem temperatury oraz małą sztywność. Symbol PKWiU 25.21.21 -70.29

 II. III. Parametry i metody badań: wg Tabeli l

 Tabela l

Lp. Własności Jednostka miary Wartość Metoda badań
1. Wygląd zewnętrzny   Kolor od białego do szarego. Na powierzchni rur nie powinny występować defekty mechaniczne tj, pęknięcia, ułamania. Dopuszczalne są lekkie rysy pierścieniowe lub wzdłużne od matrycy. Dopuszcza się niewielkie ilości wtrąceń. Wizualnie, bez stosowania pomocniczych przyrządów optycznych, w dobrze oświetlonym pomieszczeniu
2. Naprężenie zrywające przy rozciąganiu MPa 18 ZN-2000 ZA-38/22
3. Wydłużenie względne przy zerwaniu % 200 ZN-2000 ZA-38/22
4. Gęstość g/cm3 2,13- 2,22 ZN-2000/ ZA-38/23
5. Odporność cieplna, nie więcej niż % 0,4 ZN-2000 ZA-38/24

 

D/d /mm/ M kg/mb W szt.
19-gru 0,38 15
20-lis 0,51 20
20/15 0,3 10
25/15 0,68 10
26/16 0,85 20
30/26 0.38 10
31/21 0,83 20
31/19 1,1 20
33/23 1,2 20
39/21 1,8 25
50/45 0,8 10
59/49 1,86 10
61/49 2,5 15
80/70 2,5 10
110/100 3,4 5
160/144 8,5 5
200/180 13,4 5


Oznaczenia:

 D/d - Średnica zewnętrzna /średnica wewnętrzna /mm/

 M - orientacyjna masa ( kg /mb)

 W - ilość warstw w składowaniu nie więcej niż /szt/

 Tolerancja:

 Tolerancja średnicy zewnętrznej /td/ (-0,0; + 6) %

 Tolerancja średnicy wewnętrznej /td (-6; + 0,0 )%

Długość standardowa. L, - 2000 mm .Tolerancja td (-0,0, + 2)%

 Uwaga: Istnieje możliwość produkcji rur o innych długościach uzgodnionych uprzednio pomiędzy wytwórcą i odbiorcą.

 Świadectwa: - PZH Nr HŻ 709622/99 dopuszczające do kontaktu z żywnością. Świadectwo Jakości nrMM-0195/JL z dnia 14.07.2001 r. wydane przez Instytut Leków dopuszczające do stosowania do produkcji wybranego sprzętu medycznego.


I. Pręty wytłaczane z Tarflenu S - politetrafluoroetylenu PTFE

Pręty wytwarzane są z proszku Tarflenowego suspensyjnego granulowanego termicznie /ST/, metodą wytłaczania przetłocznego z równoczesnym spiekaniem (ram extrusion).Cechują się praktycznie całkowitą odpornością chemiczną ( wyjątek fluor atomowy i ciekłe metale alkaliczne), szerokim zakresem odporności termicznej - 250° C do +250° C, niskim współczynnikiem tarcia i bardzo dobrymi właściwościami dielektrycznymi. Symbol PKWiU 25.21. 10-90.70

 II. III. Parametry i metody badań: wg Tabeli l


Lp. Własności Jednostka miary Wartość Metoda badań
1. Wygląd zewnętrzny   Kolor pręta od białego do szarego. Na powierzchni nie powinny występować defekty mechaniczne jak pęknięcia, ułamania. Dopuszczalne są lekkie rysy pierścieniowe lub wzdłużne od matrycy, Dopuszcza się niewielką ilość widocznych wtrąceń /plamek/. Wizualnie, bez stosowania pomocniczych przyrządów optycznych, w dobrze oświetlonym pomieszczeniu
2. Naprężenie zrywające przy rozciąganiu MPa 18 ZN-2000 ZA-38/22
3. Wydłużenie względne przy zerwaniu % 200 ZN-2000 ZA-38/22
4. Gęstość g/cm3 2,13- 2,22 ZN-2000/ ZA-38/23
5. Odporność cieplna, nie więcej niż % 0,4 ZN-2000 ZA-38/24

 

Lp Średnica /mm/ Masa lmb /kg/
1. 5 0,06
2. 6 0,08
3. 8 0,13
4. 10 0,20
5. 12 0,30
6. 15 0,45
7. 18 0,65
8. 20 0,80
9. 25 1,26
10. 30 1,80
11. 35 2,40
12. 40 3,00
13. 45 3,82
14. 50 4,70
15. 55 5,70
16. 60 6,1
17. 70 8,3
18. 80 11,5
19. 90 14,4
20. 100 17,7
21. 110 21,65
22. 120 25,7
23. 130 30,1
24. 140 34,85
25. 150 39,9
26. 160 45,35
27. 180 57,25
28. 200 70,5
29. 220 85,15
30. 250 109,7
31. 300 157,6

 

Tolerancja:

Tolerancja średnicy t.D ( - 0,0; +6) % Tolerancja długości tL ( - 0,0; + 2) %

Długość standardowa 500 mm, 1000 mm, ewentualnie 2000 lub 3000 mm. Inne długości do uzgodnienia. IV.

Świadectwa: - PZH Nr HŻ 709622/99 dopuszczające do kontaktu z żywnością. Świadectwo Jakości nrMM-0195/JL z dnia 10.07.2001 r. wydane przez Instytut Leków dopuszczające do stosowania do produkcji wybranego sprzętu medycznego.

I. Taśma skrawana z Teflonu - politetrafluoroetylenu PTFE, bez napełniacza.

Taśma otrzymana jest metodą skrwania z tulei lub krążków tarflenowych. Wymiary i tolerancje produkowanej taśmy - patrz tabela 2.

 Symbol PKWiu 25.21.30-90.30

 II. III. Parametry i metody badań: wg Tabeli l
 

Tabela l

Lp. Własności Jednostka miary Wartość Metoda badań
1. Wygląd zewnętrzny   Kolor od białego do szarego. Taśma powinna być półprzeźroczysta lub matowa, bez wyraźnych wtrąceń, pęknięć i uszkodzeń mechanicznych. Dopuszcza się niejednorodność barwy i mało widoczne odcienie oraz wzdłużne ślady narzędzi i chropowatość powierzchni wynikająca z obróbki mechanicznej. Dopuszczalne są lekkie pofalowania taśmy, Wizualnie, bez stosowania pomocniczych przyrządów optycznych, w dobrze oświetlonym pomieszczeniu
2. Naprężenie zrywające przy rozciąganiu * MPa nie mniej niż 20 ZN-2000 ZA-38/22
3. Wydłużenie względne przy zerwaniu % nie mniej niż 250 ZN-2000 ZA-38/22
4. Gęstość g/cm3 2,14-2,21 ZN-2000/ ZA-38/23
5. Odporność cieplna, nie więcej niż % nie więcej niż 0,4 ZN-2000 ZA-38/24

* Oznaczenie można wykonać dla taśmy o szerokości niż 20mm.

 Zastosowanie: Taśma skrawana służy do wykonania wszelkiego rodzaju uszczelek płaskich, przekładek, podkładek ślizgowych, wykładzin antykorozyjnych, antyadhezyj-nych. Poza tym stosuje się taśmę do izolowania przewodów elektrycznych wysokiego napięcia, na przekładki dielektryczne kondensatorów. Bezpieczna temp. pracy od-250°C do+250°C

 IX. Świadectwa: - PZH Nr HŻ 709622/99 dopuszczające do kontaktu z żywnością. Świadectwo Jakości nrMM-0195/JL z dnia 10.07.2001 r. wydane przez Instytut Leków dopuszczające do stosowania do produkcji wybranego sprzętu medycznego.

Tabela nr 2. Wymiary produkowanej taśmy i masa l mb (g)TABELA

Tolerancja wymiarów:

Znormalizowana tolerancja szerokości wynosi -0,0; +3 %

Znormalizowana tolerancja grubości wynosi -0,0; +10%

Uwagi:

 • Taśmy o innych wymiarach mogą być wykonane po uprzednim uzgodnieniu z producentem.
 • Masę 1m. taśmy oraz ilość mb w l rolce należy traktować jako orientacyjne.
 • Minimum produkcyjne l rolka

 

I. Sznur miękki uszczelniający z Tarflenu S - politetrafluoroetylenu PTFE.

 

Symbol PKWiU 25.21.10-90.70. II. Parametry - sznur miękki uszczelniający wytwarza się przez wytłaczanie na gorąco proszku Tarflenu - suspensyjnego z olejem parafinowym w specjalnej wytłaczarce. Sznury mogą być okrągłe lub kwadratowe , odpowiadają warunkom normy 7,N-2000/ZA-38/08

Wymiary produkowanych sznurów i ich masy .

Rodzaje i rozmiary przekroju produkowanychsznurów, oraz ich masy

okrąłgy średnica., mm kwadratowy boki, mm Masa ,kg/ mb (około)
2 - 0,005
3,5 - 0,015
5 - 0,04
- 5x5 0,057
- 7x7 0,08
8 - 0,1
10 - 0,12
12 - 0,18
- 12x12 0,23

III. Metody badań i własności - zgodnie z tabelą l


Lp Własności Jednostka miary Wartość Metoda badań
1 Wygląd zewnętrzny   Kolor od białego do szarego, lub kremowo beżowego z połyskiem. Jednorodność barwy na całej długości sznura nie jest wymagana. Dopuszcza się punktowe wtrącenia o ciemniejszym zabarwieniu. Na powierzchni zewnętrznej podczas zginania sznura mogą występować zadziory (łuski). Sznur ma przekrój koła lub kwadratu. Wizualnie, bez stosowania pomocniczych przyrządów optycznych, w dobrze oświetlonym pomieszczeniu
2 Zawartość oleju parafinowego % 20 +/- 2,0 ZN-2000/ZA-38/25
3 Odporność na zwijanie, dla sznura mm Nie pęka w czasie zwijania na walec o średnicy; Próbkę sznura o długości 1 m. nawijać na walec o odpowiedniej średnicy zgodnej z tabelą. Badanie przeprowadzić po co najmniej 12 godz. od czasu wyprodukowania sznura.
    o2    
    o 3,5 10 mm  
    o 5 10 mm  
    5x5 20 mm  
    7x7 30 mm  
    o8 30 mm  
    o10 60 mm  
    o12 80 mm  
    12x12 100 mm  


VIII. Zastosowanie:
- sznury miękkie stosowane są jako materiał uszczelniający do połączeń o skomplikowanych kształtach oraz do uszczelnienia dławikowego wszelkiego rodzaju elementów o ruchu obrotowym i posuwistym. Można ich używać do uszczelnień połączeń kołnierzowych lub chropowatych części korpusów maszyn skręcanych ze sobą. Między tymi powierzchniami sznur zostaje zgnieciony i dokładnie wypełnia szczeliny, Sznur może pracować w temp. do +200 ° C. Przy pracy sznura powyżej +130°C może nastąpić wyciek oleju parafinowego, przy czym sznur nadal będzie spełniał rolę materiału uszczelniającego, Nie wolno stosować przy pracach w atmosferze tlenu , ze względu na obecność w nim oleju parafinowego.

 

I. Wyroby z Tarflenu S z napełniaczami

 • płyty
 • pręty
 • tuleje
 • taśma skrawana


produkowane z mieszanek proszkowych Tarflenu S z grafitem, koksem, proszkiem brązu, proszkiem stali lub włóknem szklanym wg WT-98/ZA-179, scharakteryzowane w poniższej tabeli:

 

  Napełniacz    
  Rodzaj Oznaczenie %(m/m.)
  włókno szklane S 15 25
  grafit G 15 25
Odmiana mieszanki koks K 25
SM-S15 SM-S25 proszek brązu B 30 40 60
SM-G15 SM-G20 proszek stali st 40 50
SM-K25 włókno szklane + grafit S + G 15 + 2
SM-B30 SM-B40 SM-B60 koks + grafit K + G 22 + 3
SM-S140 SM-St50      
SM-S15G2      
SM-K22 G3      


Uwaga: Na życzenie odbiorcy i po uprzednim uzgodnieniu wykonujemy mieszanki

 

 o innym składzie procentowym.

 

Symbol PKWiU:

 • Pręty i tuleje: 25.21.10-90.70
 •  Płyty i krążki: 25.21.30-90.20
 •  Taśma skrawana: 25.21.30-90.30


 

II. i III. Parametry jakościowe: Wyroby z Tarflenu S z napełniaczami wytwarzane metodą prasowania na zimno w matrycach i spiekania, charakteryzują się w stosunku do wyrobów bez napełniaczy-zmniejszonym pełzaniem pod obciążeniem, mniejszym zużyciem ściernym, mniejszym współczynnikiem rozszerzalności cieplnej, podwyższoną wartością iloczynu pV, większą twardością i lepszym przewodnictwem cieplnym. Odpowiadają warunkom normy ZN-99/ZA-31. Wyroby z tworzyw sztucznych. Wyroby z Tarflenu S z napełniaczami.

 

Własności i metody badań - patrz tabela nr l

 

Rodzaje produkowanych wyrobów, wymiary i tolerancje - patrz tabele: 2,3, 4a, 4b, 5.

Zastosowanie:

Wyroby z Tarflenu S z napełniaczami stosowane są jako półprodukty do wykonywania metodą obróbki skrawaniem gotowych elementów takich, jak: gniazda i pierścienie do zaworów, różnego typu uszczelki i dławiki, pierścienie tłokowe w kompresorach bezolejowych, łożyska ślizgowe pracujące w niskich i wysokich temperaturach bez smarowania, oraz różnego kształtu detale. Bezpieczna temperatura pracy od - 250 do+ 250°C w nieograniczonym czasie. Dane toksyczne :Tarflen z napełniaczami w temp. pokojowej jest całkowicie obojętny dla organizmu natomiast w temp. powyżej 350° C następuje rozkład i wydzielają się substancje toksyczne. Przy obróbce Tarflenu nie należy palić papierosów i używać ognia otwartego.

 

Tabela 1.Wymagania i metody badań  TABELA

*) Dopuszcza się ciemniejszą barwę na powierzchni wyrobów z dodatkiem brązu , co jest spowodowane utlenianiem się miedzi zawartej w brązie na etapie spiekania. Dla wyrobów z dodatkiem szkła dopuszcza się ciemniejsze zabarwienie środków pochodzące od nie utlenionej preparacji szkła.

Wymiary płyt i krążków z Tarflenu z napełniaczami  TABELA

Znak"-" oznacza, że wyroby o tych wymiarach nie są produkowane .Dopuszczalna krzywizna płyty lub krążka wynosi l mm na każde 100 mm długości, szerokości lub średnicy.

Tablica 3. Wymiary prętów.  TABELA

Wartości średnic, jakie uzyskuje się po obróbce skrawanien prowadzącej do usunięcia zewnętrznych wad mechanicznych.

 
**) Dla określenia masy wyrobów z innymi napełniaczami należy masę tabel pomnożyć przez współczynnik przeliczeniowy z tabeli nr 6.


W prętach prasowanych poprzecznie , w miejscach połączeń mogą występować rozwarstwienia i pęknięcia promieniowe o głębokości 1-4 mm. Dopuszczalna krzywizna pręta wynosi mm na każde 100 mm długości.


Tabela 4a.
Wymiary tulei wytwarzanych z mieszanek SM-G15 , SM-G20 , SM-K25 , SM-K22G3 , SM-S15G2 TABELA

W tabelach 2, 3, i 4b orientacyjna masa podana jest dla SM-S25, a z innymi napełniaczami otrzymamy po przemnożeniu przez współczynnik podany w tabeli 6

Dopuszczalna krzywizna tulei o długości 100 mm wynosi najwyżej l mm , a dla tulei o długości 101 - 200 najwyżej 2 mm.


I. Taśma uszczelniająca z Tarflenu D do połączeń gwintowych (politctrafluoroctylcnu-PTFE).


Otrzymana przez walcowanie sznura tarflenowego TD-O. Taśma ta zawiera 78% Tarflenu D,20% oleju parafinowego i 2% nafty. Symbol PKWiU 25.21.30-90.30 II i III Parametry jakościowe i metody badań: w/g ZN-01/ZA-6/05 Wymagania i metody badań podaje tabela 1

Tabela l

Lp. Wymagania Wartość lub określenie Metody badań wg.
1. Materiał Sznur uszczelniający tarflenowy TD-O wg. ZN-97/ZA-6/04. Jakość gwarantowana przez producenta  
2. Wygląd zewnętrzny taśmy Barwa biała, półprzeźroczysta z odcieniem niebieskawym, opalizująca. Jednorodność barwy na całej długości nie jest wymagana. Dopuszcza się punktowe wtrącenia zanieczyszczeń, niewielkie pęknięcia wzdłużne i pofałdowania taśmy. Wizualna ZN-01/ZA-6/05 p.3.4.1.
3. Naprężenie zrywające przy rozciąganiu MPa nie mniej niż 6 ZN-01/ZA-6/05 p.3.4.2
4. Wymiary: szerokość*), mm grubość, mm 10-100+10% 0,08 +0,02 ZN-01/ZA-6/05 p.3.4.3.

*) Na życzenie odbiorcy może być wykonana taśma o szerokości < niż 10 mm

 
IV. Opakowanie: Taśmę nawiniętą na tulejki z PCW w zależności od szerokości należy pakować w pudełka winidurowe odpowiadające ZN-1/96 produkcji Spółdzielni Inwalidów Marki k/ W-wy lub w woreczki polietylenowe - opakowanie jednostkowe.

 
Tabela 2. - masa taśmy w zależności od szerokości.

Szerokość (mm) Masa taśmy (g)
10 50-55
12 55-65
15 85-95
20 95-110
30 145-155
40 190-210

 

 Zastosowanie: Taśma uszczelniająca z Tarflenu D stosowana jest jako materiał uszczelniający głównie do wszelkiego rodzaju połączeń gwintowych wykonanych średnio-dokładnie i dokładnie. Taśma ze względu na obecność w niej oleju, nie może być stosowana tam, gdzie stężenie tlenu przekracza 20-22%. Taśma może pracować do+200 C W temperaturze podwyższonej, pod naciskiem olej może wyciekać, przy czym taśma nadal będzie spełniać rolę materiału uszczelniającego. Dane toksyczne: Taśma uszczelniająca z Tarflenu D w temp. pokojowej jest całkowicie obojętna ,natomiast powyżej +350°C następuje rozkład i wydzielają się substancje toksyczne. Przy wszelkich pracach z wyrobami z Tarflenu nie należy palić papierosów i używać otwartego ognia.


Rurki z Tarflenu D

Z Tarflenu D wytwarzane są rurki o takich średnicach i grubościach ścianek jakich nie można wykonać z Tarflenu S.

W Zakładach Azotowych w Tarnowie wykonuje się rurki z Tarflenu D o średnicy zewnętrznej od 3 do 15 mm i grubości ścianki do 2 mm.

Rurki te przeznaczone są do pracy w zakresie temperatur od -260°C do +260°C jako materiał odporny chemicznie, termicznie, antyadhezyjny, antyfrykcyjny i izolacyjny we wszystkich gałęziach przemysłu. Ze względu na swoje właściwości mogą być użyte:

 • jako przewody do przesyłania agresywnych i gorących mediów
 • jako osłony przewodów, kabli, termopar itp. narażonych na działanie mediów szkodliwych i jako izolatory o niskim przewodnictwie cieplnym i elektrycznym
 • jako półprodukt do otrzymywania różnego rodzaju detali typu uszczelki, tulejki, podkładki itp,
 • w medycynie na protezy np. żył.


Przy stosowaniu rurek z Tarflenu należy mieć na uwadze tendencje policzterofluoroetylenu do odkształceń pod wpływem temperatury i ciśnienia, zmianę wymiarów liniowych wynikającą z dużego współczynnika rozszerzalności cieplnej (10-20 razy większy od stali) i obecność w wyrobie naprężeń wewnętrznych związanych ze sposobem przetwarzania. Przy chłodzeniu do temperatury otoczenia uprzednio nagrzanych wyrobów, następuje skurcz materiału wynoszący od kilku do kilkunastu procent.

 Aby zapobiec odkształceniom rur podczas ich eksploatacji, umieszcza się je w rurach stalowych lub układa na sztywnych podporach typu ceownik, kątownik. Dla kompensacji wydłużeń stosowane są mieszki kompensacyjne, wykonane również z Tarflenu.

Ze względu na niemożliwość ich spawania, lutowania, klejenia w sposób typowy, łączenie rur odbywa się za pomocą:

 • zaciskowych pierścieni stożkowych
 • połączeń kołnierzowych i gwintowych
 • zgrzewania w temperaturze 340 - 390°C pod ciśnieniem.


Połączenia gwintowe można uszczelniać specjalną taśmą uszczelniającą do gwintów, wykonaną również z Tarflenu D.

 
 

CERATKA PTF


Właściwości:

 • znakomita antyprzyczepność,
 • odporność na temperaturę do +260*C,
 • wysoka wytrzymałość mechaniczna,
 • łatwość i szybkość użycia,
 • jednakowa szerokość na całej długości.


Zastosowanie:

 • w przemyśle opakowaniowym,
 • w maszynach do zgrzewania folii i torebek, jako osłona elementu grzejnego.


Wymiary:

 • grubość: 0,13:0,25
 • grubość z klejem: 0,13
 • szerokość: od 1000mm,
 • długość: 10m.


TABELA OBPORNOśCI CHEMICZNEJ TEFLONU PDF 

 Zastosowanie: Taśma uszczelniająca z Tarflenu D stosowana jest jako materiał uszczelniający głównie do wszelkiego rodzaju połączeń gwintowych wykonanych średnio-dokładnie i dokładnie. Taśma ze względu na obecność w niej oleju, nie może być stosowana tam, gdzie stężenie tlenu przekracza 20-22%. Taśma może pracować do+200 C W temperaturze podwyższonej, pod naciskiem olej może wyciekać, przy czym taśma nadal będzie spełniać rolę materiału uszczelniającego. Dane toksyczne: Taśma uszczelniająca z Tarflenu D w temp. pokojowej jest całkowicie obojętna ,natomiast powyżej +350°C następuje rozkład i wydzielają się substancje toksyczne. Przy wszelkich pracach z wyrobami z Tarflenu nie należy palić papierosów i używać otwartego ognia.

 

  

Rurki z Tarflenu D

 

Z Tarflenu D wytwarzane są rurki o takich średnicach i grubościach ścianek jakich nie można wykonać z Tarflenu S.

 

W Zakładach Azotowych w Tarnowie wykonuje się rurki z Tarflenu D o średnicy zewnętrznej od 3 do 15 mm i grubości ścianki do 2 mm.

 

Rurki te przeznaczone są do pracy w zakresie temperatur od -260°C do +260°C jako materiał odporny chemicznie, termicznie, antyadhezyjny, antyfrykcyjny i izolacyjny we wszystkich gałęziach przemysłu. Ze względu na swoje właściwości mogą być użyte:

 

-jako przewody do przesyłania agresywnych i gorących mediów

-jako osłony przewodów, kabli, termopar itp. narażonych na działanie mediów szkodliwych i jako izolatory o niskim przewodnictwie cieplnym i elektrycznym

-jako półprodukt do otrzymywania różnego rodzaju detali typu uszczelki, tulejki, podkładki itp,

-w medycynie na protezy np. żył.

 

 

 

Przy stosowaniu rurek z Tarflenu należy mieć na uwadze tendencje policzterofluoroetylenu do odkształceń pod wpływem temperatury i ciśnienia, zmianę wymiarów liniowych wynikającą z dużego współczynnika rozszerzalności cieplnej (10-20 razy większy od stali) i obecność w wyrobie naprężeń wewnętrznych związanych ze sposobem przetwarzania. Przy chłodzeniu do temperatury otoczenia uprzednio nagrzanych wyrobów, następuje skurcz materiału wynoszący od kilku do kilkunastu procent.

 

 Aby zapobiec odkształceniom rur podczas ich eksploatacji, umieszcza się je w rurach stalowych lub układa na sztywnych podporach typu ceownik, kątownik. Dla kompensacji wydłużeń stosowane są mieszki kompensacyjne, wykonane również z Tarflenu.

 

Ze względu na niemożliwość ich spawania, lutowania, klejenia w sposób typowy, łączenie rur odbywa się za pomocą:

 

-zaciskowych pierścieni stożkowych

-połączeń kołnierzowych i gwintowych

-zgrzewania w temperaturze 340 - 390°C pod ciśnieniem.

 

Połączenia gwintowe można uszczelniać specjalną taśmą uszczelniającą do gwintów, wykonaną również z Tarflenu D.

 

 TABELA OBPORNOśCI CHEMICZNEJ TEFLONU PDF 

Zapytaj o produkt Prosimy o szczegółowe opisanie zapytania.