Oferta

Taśmy techniczne i elektroizolacyjne firm POLYKEN i SCOTCH

Elektryczne taśmy izolacyjne TAŚMY PCW

TemfleX - ogólnego stosowania

Kolory :czarny, fioletowy, niebieski, zielony, żółty, żólto-zielony, szary, brązowy, biały, pomarańczowy, czerwony.

Taśma PCW ogólnego stosowania, do bezpośredniej izolacji do 600V, jako powłoka ochronna muf NN i ŚN. Odporna na wilgoć, ścieranie, kwasy, zasady, UV, zmienne warunki atmosferyczne, ścieranie. Jest samogasnąca. Nawijamy zwężając taśmę o 20%, ostatni oplot bez naciągu, aby zapobiec odklejaniu się taśmy.

Zastosowanie:

 • elektryczna izolacja
 • do wykonywania wiązek przewodów
 • oznaczanie faz


Scotch Super 33+ - uniwersalna

Kolor: czarny Taśma PCW najwyższej klasy, bardzo elastyczna. Jest bardzo odporna na: ścieranie, wilgoć, kwasy, korozję, UV, zmienne warunki atmosferyczne, starzenie. Dobra przylep-ność i elastyczność zapewnia uzyskanie obwoju dobrze zlepionego i bez zmarszczek. Samogasnąca. Można ją nawijać do minus 18°C. Nie zmienia parametrów do plus 105°C. Taśmę nawijamy zwężając ją o 20%, ostatni oplot bez naciągu.

Zastosowanie:

 • bezpośrednia izolacja do 600V
 • powłoka ochronna
 • do wykonywania wiązek .przewodów


 Scotch 33 - uniwersalna

 
Taśma PCW wysokiej jakości, samogasnąca, odporna na U V, korozje, wilgoć, ścieranie, kwasy, zasady, stosowana do bezpośredniej izolacji do 600V szczególnie w środowisku wilgotnym i par rozpuszczalników. Doskonała jako odporna na ścieranie zewnętrzna warstwa w mufach i głowicach NN i ŚN.

Nawijać ze zwężeniem 20%, ostatni oplot bez naciągu.

Zastosowanie:

 • bezpośrednia izolacja do 600V
 • jako powłoka taśmowych muf i głowic NN i ŚN.


Scotch 35 - uniwersalna kolorowa

Kolory: czerwony, żółty, zielony, niebieski, brązowy, szary, biały, pomarańczowy, fioletowy.

Właściwości techniczne zbliżone do taśmy Scotch S 33+ opisanej powyżej. Przeznaczona do oznaczania faz.

Zastosowanie:

 • bezpośrednia izolacja do 600V
 • oznaczanie faz


 
Scotch 22 - o podwyższonych właściwościach mechanicznych

Kolor: czarny

Taśma PCW o podwyższonych właściwościach mechanicznych - odporna na ścieranie, korozję, UV, wilgoć i chemikalia, samogasnąca.

Przeznaczona zwłaszcza do lokalnych napraw powłok kabli (np z użyciem taśmy Scotchfil)

Zastosowanie:

 • naprawa powłok kabli
 • jako ochrona przed urazami mechanicznymi


 Scotch Super 88 - odporna na wpływy atmosferyczne

 Kolor: czarny

Taśma PCW o bardzo wysokich parametrach odpornościowych. Można ją nawijać nawet przy minus 20°C. Jest odporna na starzenie, kwasy, zasady, UV i rozpuszczalniki, zmienne warunki atmosferyczne, urazy mechaniczne, samogasnąca.

Zastosowanie:

 • praca w niskich temperaturach (minus 20°C)
 • elektryczna izolacja
 • do wykonywania wiązek przewodów


POLYKEN

TAŚMY PRZEMYSŁOWE

 
Scotch 27 - termoutwardzalna z włókna szklanego

Kolor: biały

Taśma z włókna szklanego, z klejem termoutwardzalnym nie powodującym korozji. Odporna na rozciąganie, nie kurczy się ani nie rozszerza, niepalna. Można ja zadrukować.

Temperatura ciągłej pracy 130°C (klasa B), krótkotrwale 160°C (czas rzędu dni-tygodni).

Zastosowanie:

 • na końcówki przewodów w żelazkach, kuchenkach, opiekaczach, suszarkach itp.
 • drugotrwałe oploty i wiązki w obszarach o wysokich temperaturach
 • ochrona kabli podczas instalacji termokurczliwych elementów
 • do mocowania bezklejowej taśmy ogniochronnej nr 77.


Scotch 2200 - płaty dwuwarstwowe (lepik)

Kolor: czarny

Dwuwarstwowe płaty o wym 165 x 114mm, 3mm warstwa lepiku z kauczuku butylowego pokryta warstwą PCW zbliżoną do taśmy 33.

Odporne na wpływy atmosferyczne, kwasy, zasady, UV, ścieranie, wilgoć, korozję elektrolityczną.

Zastosowanie

 • ochrona przed wilgocią
 • warstwa izolacyjna do 600V


Scotch 2228 - dwuwarstwowa (lepik)

Kolor: czarny

Samospajalna taśma dwuwarstowa: warstwa zbliżona do taśmy 23 pokryta jest warstwą lepiku bardzo dobrze przylegającego do wszystkich powierzchni.

Jest odporna na promieniowanie UV, ozon, kwasy, wpływy atomsferyczne, szeroki zakres temperatur.

Doskonale uszczelnia przed wilgocią. Dzięki wysokiej elastyczności doskonała przy nierównych powierzchniach.

Zastosowanie:

 • do bezpośredniej izolacji do lkV
 • zabezpieczenie przed wilgocią


 TAŚMY SAMOSPAJALNE (SAMOWULKANIZUJĄCE)


 Scotch 23 - izolująca

Kolor: czarny

Samospajalna taśma na bazie kauczuku etylenowo-propylenowego idealna do odtwarzania izolacji kabli NN i ŚN.

Nawijana z naciągiem powodującym jej zszarzenie daje jednorodną masę bez pęcherzy powietrza.

Taśma o doskonałych właściwościach elektrycznych, odporna na starzenie, UV, ozon, wpływy atmosferyczne, krótkotrwale temp.plus 130°C, wyładowania niezupełnie.

 Zapewnia wodo szczelność. W kontakcie z olejem reaguje powierzchniowo ale nie jest penetrowana przez olej, tzn. może być stosowana w mufach olejowych na kable tradycyjne.

 Zastosowanie:

 • odtwarzanie izolacji kablowych w mufach kabli z PE, XLPE i PCW i neoprenu do 30kV
 • naprawa powłok kabli
 • uzyskiwanie wodoszczelności


 Scotch 13 - półprzewodząca

Kolor: czarny

Półprzewodząca taśma samospajalna do elektrycznego łagodzenia karbów na złączkach NN i ŚN, do odtwarzania ekranów na izolacji dowiniętej.

Dobrze się układa na nierównych powierzchniach, odporna na korozję, ozon, rozpuszczalniki, UV, wilgoć, krótkotrwale temp. plus 130°C.

Mało odporna na działanie syciwa kablowego. Należy ją nawijać z wydłużeniem 100%.
 
Zastosowanie -rozpraszanie pola elektrycznego na krawędziach elementów przewodzących w mufach i głowicach

Zastosowanie:

 • do odtwarzania ekranów na żyłach roboczych i ekranów na dowiniętej izolacji w mufach do kabli PE i XLPEScotch 70 - silikonowa

Kolor: szary

Samospajalna tas'ma izolacyjna z tworzywa na bazie kauczuku silikonowego, szara.

Odporna m.in. na działanie oleju, ozonu i czynników atmosferycznych, w tym zanieczyszczeń, bardzo elastyczna, wybitnie odporna na działanie prądów pełzających wyładowań powierzchniowych.

Przeznaczona głównie do odtwarzania silikonowej izolacji kabli i przewodów, jak również do wykonywania zewnętrznej izolacji kablowych głowic wewnętrznych do 30kV instalowanych w pomieszczeniach wilgotnych i silnie zapylonych oraz zewnętrznej izolacji głowic napowietrznych, a ponadto- do wykonywania barier przeciwolejowych w mufach przejściowych.

Może pracować w skrajnie niskich temperaturach oraz do plus 180°C (praca ciągła). Nawijać z wydłużeniem 10%. Ostatni oplot bez naciągu i docisnąć. Zastosowanie — jako zewnętrzna warstwa taśmowych głowic napowietrznych lub wszystkich głowic taśmowych w środowiskach zapylonych lub zawilgoconych np. kablach silikonowych

 •     bariera olejowa w mufach SN
 •     odtwarzanie izolacji o klasie temp. H (+180°C)
 •     praca w ujemnych temperaturach


Scotch 2220 - sterująca


Kolor: srebrno-czarny

Samospajalna taśma sterująca (sterowanie refrakcyjne) z tworzywa na bazie EPR, czarna z jedną powierzchnią srebrzystą.

Wysoce elastyczna, o dużej rezystywności, zawierająca odpowiednio zorientowane przestrzennie blaszki metalowe tworzące mikro-kondensatory, dzięki czemu jej skuteczna przenikalność dielektryczna względna jest bardzo duża i wynosi ok. 30.

Obwój z taśmy Scotch Nr 2220 w obszarach krawędzi ekranów fabrycznych na izolacji kabli powoduje, że naprężenia elektryczne w tych obszarach ulegają wielokrotnemu zmniejszeniu do wartości występujących w izolacji kabli.

Taśmę nawija się z zakładką ok. 50%, srebrzystą powierzchnią na zewnątrz, z umiarkowanym naciągiem

powodującym zmniejszenie jej pierwotnej szerokości o ok. 10%.

 Zastosowanie:

 • do sterowania pola elektrycznego w głowicach i mufach do ekranowanych kabli energetycznych o izolacji PE, XLPE i EPR, o napięciu znamionowym do 12/20 kV włącznie i o dowolnych przekrojach żył.


 Scotchfil - lepik

 Kolor: czarny

 Samospajalna gumowa taśma-kit dająca się formować, o grubości 3mm, odporna na starzenie, korozję, rozpuszalniki, tłuszcze, chemikalia.

 Plastyczna w temperaturach ujemnych. Chroni mechanicznie i przed korozją. Scotchfil jest idealny do wypełniania ubytków powłok kabli, taśmą 22 tworzymy warstwę ochronną zewnętrzną.

 Zastosowanie:

 • naprawa powłok kabli (+Scotch 22)
 • uszczelnianie muf żywicznych
 • uszczelnianie przed wodą

 

Symbol Charakterystyka i zastosowanie Warstwa przylepna Rozmiar szer. x dł. Kolor Grubość Przyczepność do stali Wydłużenie względne Napięcie przebicia Temperaturowy zakres stosowania
      mm x m czarny czerwony brązowy niebieski biały żółty zielony szary fioletowy mm N/cm % kV oc
821 Profesjonalna o szerokim temperaturowym zakresie stosowania polietylenowa taśma elektroizolacyjna. Stosowana do izolowania przewodów, połączeń, urządzeń elektrycznych niskiego napięcia (do 1 kV), do wiązkowania przewodów, jako zewnętrzna powłoka zestawu naprawczego PBT. kauczuk syntetyczny 15 x 5.0 15x18.3 19x18.3 50x18.3 czarny czerwony brązowy niebieski biały żółty zielony szary fioletowy 0.2 4.23 2.50 11.5 -34
822 Taśma ogólnego stosowania z tworzywa sztucznego , odporna na wilgoć, oleje i rozpuszczalniki. Stosowana do izolowania przewodów i połączeń ochronnych w zakresie do 1 kV. kauczuk syntetyczny 15x6.0 15x20.0 19x20.0 żółto zielony 0,15 3.0 200 8.0 do +80
826 Taśma dwuwarstwowa polietylenowo-butylokauczukowa, stanowi ochronę mechaniczną, elektryczną i antykorozyjną. Stosowana do izolacji kabli i połączeń w ziemi i w wodzie jako warstwa zewnętrzna systemu BPT. butylo-kauczuk 25x7.5 25x15,5 czarny 0.3 7.2 130 18.0 -34~+85
8430 Trójwarstwowa, dwustronie przylepna taśma, samowulkanizująca, wodoodporna, z folią przekładkową, zbudowana jest z dwóch warstw butylokauczuku przedzielonych folią polietylenową. Stosowana do izolacji kabli i przewodów elektrycznych w każdych warunkach np. w wodzie, w ziemi. Składnik systemu naprawczego PBT. UWAGA: Owijać z naciągiem zwężającym o 10% w stosunku do pierwotnej szerokości. butylo-kauczuk 19x7.5 25 x 7.5 50 x 7.5 19x3.5 czarny 0.6 22 150 35.5 -34

Zapytaj o produkt Prosimy o szczegółowe opisanie zapytania.