Hurtownia filcu Warszawa, geowłókniny Hurtownia Artykułów Technicznych

Oferta

Taśmy samospajalne

TAśMA SCOTCH 23


Kolor : czarny

Rozmiar :

 • Samospajalna taśma na bazie kauczuku etylenowo-propylenowego idealna  do otwarzania izolacji kabli NN i ŚN. Nawijana z naciągiem powodującym jej zszrzenie daje jednorodną masę bez pęcherzy powietrza. Taśma o doskonałych właściwościach elektrycznych, odporna na starzenie, UV, ozon, wpływy atmosferyczne, krótkotrwale temp. plus 130oC, wyładowania niezupełnie. Zapewnia wodoszczelność. W kontakcie z olejem reaguje powierzchniowo ale nie jest panetrowana przez olej, tzn. może być stosowana w mufach olejowych na kable tradycyjne.


Zastosowanie:

 •     odtwarzanie izolacji kablowych w mufach kabli z PE, XLPE, PCW i neoprenu do 30kV
 •     naprawa powłok kabli
 •     uzyskiwanie wodoszczelności


TAśMA SCOTCH 13

Kolor : czarny

Rozmiar:

 • Półprzewodząca taśma samospajalna do elektrycznego łagodzenia karbów na złączkach NN i ŚN, do odtwarzania ekranów na izolacji dowiniętej. Dobrze układa się na nierównych powierzchniach, odporna na korozję , ozon , rozpuszczalniki, UV, wilgoć, krótkotrwale temp. plus 130oC. Mało odporna na działanie syciwa kablowego. Należy ją nawijać z wydłużeniem 100%.


Zastosowanie:

 •     rpzpraszanie pola elektrycznego na krawędziach elementów przewodzących w mufach i głowicach.
 •     do odtwarzania ekranów na żyłach roboczych i ekranów na dowiniętej izolacji w mufach do kabli PE i XLPE


TAśMA SCOTCH 70


Kolor : szary

Rozmiar:

 • Samospajalna taśma izolacyjna z tworzywa na bazie kauczuku silikonowego, szara. Odporna m.in. na działanie oleju, ozonu  i czyników atmosferycznych w tym zanieczyszczeń, bardzo elastyczna, wybitnie odporna na działanie prądów pełzających wyładowań powierzchniowych. Przeznaczona głównie do odtwarzania silikonowej izolacji kabli i przewodów, jak rónież do wykonania zewnętrznej izolacji głowic wewnętrznych do 30kV instalowanych w pomieszczeniach wilgotnych i silnie zapylonych oraz zewnętrznej izolacji głowic napowierzchnowych, a ponadto do wykonywania barier przeciwolejowych w mufach przejściowych. Może pracować w skrajnie niskich temperaturach  oraz do plus 180oC ( praca ciągła )


TAŚMA SCOTCH 2220


Kolor: srebrno-czarny

Rozmiar :

 • Samospajalna taśma sterująca ( sterowanie refrakcyjne ) z tworzywa na bazie EPR, czarna z jedną powierzchnią srebrzystą. Wysoce elastyczna, o dużej rezystywności, zawierająca odpowiednio zorientowane przestrzennie blaszki metalowe tworzące mikro-kondensatory, dzięki czemu jej skuteczna przenikalność dieelektryczna względna jest bardzo duża i wynosi ok. 30. Obwój z taśmy Scotch2220 w obszarach krawędzi ekranów fabrycznych na izolacji kabli powoduje, że naprężenia elektryczne w tych obszarach ulegają wielokrotnemu zmiejszeniudo wartości występujących w izolacji kabli. Taśmę nawija się z zakładką ok. 50%, srebrzystą powierzchnią na zewnątrz, z umiarkwanym naciągiem powodującym zmiejszenie jej pierwotnej szerokości o ok. 10%.


Zastosowanie:

 •     do sterowania pola energetycznego w głowicach i mufach do ekranowych kabli energetycznych o izolacji PE, XLPE i EPR, o napięciu znamionowym do 12/20 kV włącznie i odowolnych przekrojach żył.


TAśMA SCOTCHFIL


KOLOR: czarny

Rozmiar :

 • Samospajalna gumowa taśma-kit dająca się formować, o gr. 3mm, odporna na starzenie, krozję, rozpuszczalniki, tłuszcze i chemikalia.
 • Plastyczna w temperaturach ujemnych. Chroni mechanicznie i przed korozją. Scotchfil jest idealny do wypełniania ubytków powłok kabli, Taśma 22 tworzymy warstwę ochronną zewnętrzną.


Zastosowanie:

 •     naprawa powłok kabli ( + Scotch 22)
 •     uszczelnienie muf żywicznych
 •     uszczelnienie przed wodą


SCOTCH 2200 - płaty dwuwarstwowe ( lepik )


Kolor : czarny

 • Dwuwarstwowe płaty o wym. 165X114mm, 3mm warstwa lepiku butylowego pokryta warstwą PCW zbliżoną do taśmy 33. Odporne na wpływy atmosferyczne, kwasy, zasady UV, ścieranie, wilgoć, korozję elekrolityczną.


Zastosowanie:

 •     ochrona przed wilgocią
 •     warstwa izolacyjna do 600V


SCOTCH 2228 - dwuwarstwowa ( lepik )

Kolor : czarny

Rozmiar:

 • Samospajalna taśma dwuwarstwowa: warstwa zbliżona do taśmy 23 pokryta jest warstwą lepiku bardzo dorze przylegającego do wszystkich powierzchni. Jest odporna na promieniowanie UV, ozon, kwasy, wpływy atmosferyczne, szeroki zakres temperatur. Doskonale uszczelnia przed wilgocią. Dzięki wysokiej elastyczności  doskonała przy  nierównych powieżchniach.


Zastosowanie :

 •     do bezpośredniej izolacji do 1kV
 •     zabezpieczenie przed wilgocią

Zapytaj o produkt Prosimy o szczegółowe opisanie zapytania.