Oferta

Taśmy oznacznikowe i odgradzające: biało-czerwone, żółte, żółto-czarne, czerwone, niebieskie, specjalne

Taśma oznaczeniowa w kolorze biało-czerwonym, żótto-czarnym oraz biało-niebieskim jest powszechnie stosowana do ogro dzenia niebezpiecznych miejsc oraz robót ziemnych. Na białym polu taśmy istnieje możli-wość wykonania dodatkowego nadruku określającego np.: nazwę oraz adres inwestora lub wykonawcę prowadzonych prac. Taśma ozna-czeniowa charakteryzuje się dużą trwałością i wytrzymałością mechaniczną. Wysoka jakość-produkowanych taśm jest wynikiem stosowania w produkcji najlepszej klasy surowców i materiałów.

Taśmy do sieci Telekomunikacyjnych funkcjonują w kolorze pomarańczowym. Taśmy te posiadają nadruk UWAGA KABEL OPTOTELEKOMUNIKACYJNY lub UWAGA KABEL TELEKOMUNIKACYJNY.

Do produkcji używane są najwyższej klasy surowce i materiały, przez co uzyskuje się dużą trwałość i wytrzymałość mechaniczną oraz odporność produkowanych taśm na działania agresywnych czynników glebowych.

Zastosowanie wkładki ze stali kwaso-odpornej w taśmach przeznaczonych do oznakowania kabli światłowodowych daje możliwość łatwej i pewnej lokalizacji przebiegu trasy.

Taśmy posiadają niezbędne opinie oraz atesty wymagane dla materiałów używanych przy budowie linii telekomunikacyjnych.

OPIS TAŚMY INDEX SZEROKOŚĆ NADRUK
  TO-Tkt/10 10 cm  
pomarańczowa TO-Tkt/15 TO-Tkt/20 15 cm 20 cm "UWAGA KABEL TELEKOMUNIKACYJNY"
  TO-Tkt/25 25 cm  
do światłowodów bez wkładki stalowej TO-Opt/10 TO-Opt/15 TO-Opt/25 10 cm 15 cm 25 cm "UWAGA KABEL OPTOTELEKOMUNIKACYJNY"
do światłowodów z wkładką stalową TOL-Opt/10 TOL-Opt/20 TOL-Opt/25 10 cm 20 cm 25 cm "UWAGA KABEL OPTOTELEKOMUNIKACYJNY"

Pomarańczowa z wkładką stalową TOL-6/z 6 cm

 

Taśmy do oznakowania sieci gazowych poprzez zastosowaną wkładkę stalową podobnie jak w przypadku taśm do sieci telekomunikacyjnych zapewniają łatwość i pewność lokalizacji. Żółty, wyrazisty kolor taśmy daje pewność, że taśma wyciągnięta z ziemi przez łyżkę koparki zostanie zauważona i nie dojdzie do uszkodzenia gazociągu. W celu zapewnienia bezpieczeństwa taśma na całej długości jest perforowana, co zapobiega gromadzeniu się cieczy i gazu. Zarówno taśmy do oznakowania sieci gazowych jak i do oznakowania sieci telekomunikacyjnych posiadają nadruk na całej długości taśmy ułatwiający szybką identyfikację rodzaju sieci.

System oznakowania zgodnie z normą ZN-G-3001:2001 uwzględnia zastosowanie kompletu dwóch taśm:

  •     Taśma ostrzegawcza
  •     Taśma lokalizacyjna


(z wkładką ze stali kwasoodpornej)

OPIS TAŚMY INDEX SZEROKOŚĆ NADRUK
  TO-G/20 20 cm
żółta, perforowana TO-G/30 30 cm
  TO-G/40 40 cm
żółta, gładka z nadrukiem TO-Gn/20 TO-Gn/30 TO-Gn/40 20 cm 30 cm "GAZ" 40 cm
żółta, perforowana z wkładką stalową TOL-G1/20 TOL-G1/30 TOL-G1/40 20 cm 30 cm 40 cm
żółta z nadrukiem z wkładka stalowa TOL-Gn1/20 TOL-Gn1/30 TOL-Gn1/40 20 cm 30 cm "GAZ" 40 cm

Żółta gładka z wkładką stalową TOL-6/z 6 cm

 

Duże zagęszczenie sieci wodociągowych zwłaszcza w terenach miejskich sprawia, że oznakowanie ich przebiegu nabiera szczególnego znaczenia. Rozwiązaniem są tutaj taśmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyj-ne stosowane do oznakowania sieci wodociągowych. Zapewniają one możliwość wczesnego ostrzeżenia o istnieniu sieci wodociągowej, przez co zapobiegają przypadkowemu uszkodzeniu wodociągu. Istnieje możliwość zastosowania wkładki ze stali kwasoodpornej zapewniającej łatwość lokalizacji sieci. Rozwiązanie to stosuje się również w przypadku sieci kanalizacyjnych i melioracyjnych.

Podobnie jak w przypadku sieci wodociągowych oznakowanie sieci energetyki cieplnej nabiera szczególnego znaczenia w terenach miejskich. Aby zapobiec przypadkowemu uszkodzeni sieci stosujemy taśmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne do oznakowania sieci energetyki cieplnej w kolorze biało-zielonym. Do lokalizacji sieci używamy taśmy z wkładką stalową, co zapewnia łatwą lokalizację sieci.

Oznakowanie podziemnych sieci energetycznych taśmami ostrzegawczymi jest szczególnie ważne z powodu ogromnego zagrożenia dla życia ludzkiego w przypadku uszkodzenia kabla. Taśmy do oznakowania podziemnych sieci energetycznych produkowane są w dwóch kolorach:

  • NIEBIESKIM do kabli o napięciu znamionowym poniżej 1 kv
  • CZERWONYM do kabli o napięciu znamionowym powyżej 1 kV

 Kolorystyka oraz grubość taśm stosowanych do oznaczenia sieci energetycznych zgodna jest z normami zależnymi od napięcia znamionowego sieci. Użyte do produkcji tych taśm surowce i materiały zapewniają ich najwyższą jakość i wytrzymałość.

 

 

Zapytaj o produkt Prosimy o szczegółowe opisanie zapytania.