Oferta

Taśmy, koszulki i tkaniny olejowane

Taśmy, koszulki i tkaniny olejowe

 
KOSZULKI NASYCONE Os(t)Pu

ZN-95/KEN-1

W asortymencie handlowym znajdują się koszulki elektroizolacyjne otrzymywane są przez nasycenie taśm plecionych okrągłych elastomerem poliuretanowym.


ZASTOSOWANIE

 • Do izolacji przewodów w maszynach i aparatach elektrycznych niskiego napięcia.CHARAKTERYSTYKA

 • Maksymalna dopuszczalna temp. pracy ciągłej -25+155°C(odmiany S, l i II)
 • Koszulki są odporne na działanie:
 • lakierów nasycających rozpuszczalnikowych typu: RDB, Izofenyl, TK-5, PMR/F i inne oraz lakierów bezrozpuszczalnikowych na bazie żywic poliestrowych
 • mieszanki benzyna lakowa-olej transformatorowy wg metodyki PN-74/E-29002
 • Odmiany w zależności od poziomu wartości napięcia przebicia: S>=4,5kV;l>=3,OkV,ll>1,5.
 • Rodzaje w zależności od materiału oplotu: szklane (s) i poliestrowe (t).
 • Postać handlowa: koszulki zwinięte w krążki po 100mb.


 Przykład oznaczenia koszulki z jedwabiu szklanego nasycanego elastomerem poliuretanowym odmiany S o średnicy wew. 2 mm:

 
KOSZULKA OsPu-2/Zn-95/KEN-1 OFEROWANE ŚREDNICE l GRUBOŚCI ŚCIANEK   TABELA»

Średnice wew. koszulek o oplocie poliestrowym: średnica 1 i srednica2 mm. Odporność izolacji po klimatyzacji 24h/15-35°C/45-75%, co najmniej 108o.

 
NAPIĘCIA PRZEBICIA  TABELA»

KOSZULKI POWLEKANE OsKs

ZN-95/KEN-2

W asortymencie handlowym znajdują się koszulki elektroizolacyjne otrzymywane przez powlekanie taśm plecionych okrągłych z jedwabiu szklanego kauczukiem silikonowym.

 
ZASTOSOWANIE

 •  Do izolacji przewodów w maszynach i aparatach elektrycznych niskiego napięcia.


 
CHARAKTERYSTYKA

 • Maksymalna dopuszczalna temperatura pracy ciągłej -40+180°C.
 • Koszulki są odporne na działanie:
 • lakierów nasycających rozpuszczalnikowych typu: RDB, Izofenyl, TK-5, PMR/F i inne oraz lakierów bezrozpuszczalnikowych na bazie żywic poliestrowych;
 • mieszanki benzyna lakowa-olej transformatorowy wg metody: PN-74/E-29002


 Przykład oznaczenia koszulki z jedwabiu szklanego nasycanego elastomerem poliuretanowym o średnicy wewnętrznej 3 mm:

 
KOSZULKA S OsKs-3/ZN-95/KEN-2


OFEROWANE ŚREDNICE l GRUBOŚCI ŚCIANEK  TABELA»

ODPORNOŚĆ IZOLACJI

 
Po klimatyzacji 24h/15-35°C/45-75% powinna wynosić co najmniej 108Q.

 
NAPIĘCIE PRZEBICIA


Warunki Napięcie przebicia kV,co najmniej
24h/15-35°C/45-75% 3
96h/40°C/93%; M/1 5-35°C/45-75% 2,2
1h/200°C/20% ; M/15-35°C/45-75% 2,2TAŚMY ELEKTROIZOLACYJNE


Materiał głównie na izolację zakończeń i złączy przewodów oraz kabli.

TSK na tkaninie szklanej nasyconej lakierem karbamidowo-ftalowym temperatura pracy do 130°C

TPK na tkaninie poliestrowej nasyconej lakierem karbamidowo-ftalowym temperatura pracy do 105°C

TSS na tkaninie szklanej nasyconej lakierem silikonowym temperatura pracy do 180°C

grubość taśmy: 0,1mm; 0,15mm; 0,2mm

szerokość: 10 - 60mm lub 600 - 1100mm

długość zwoju: 40 - 50m

Zapytaj o produkt Prosimy o szczegółowe opisanie zapytania.