Oferta

Taśmy gazowe firmy POLYKEN

POLYKEN 955-15


Taśma ochrony mechanicznej w trój warstwowym systemie zabezpieczania antykorozyjnego.

 
ZASTOSOWANIE


 • Jako ochrona mechaniczna nakładana na warstwę zasadniczej ochrony antykorozyjnej utworzonej z taśmy POLYKEN 942-30 lub 989-20.
 • Szczególnie przydatna do nakładania ręcznego przy zabezpieczaniu trójników, kolanek, kołnierzy, muf i armatury.


CECHY l ZALETY

 •  Doskonale dopasowuje się do kształtów powierzchni.
 • Zapewnia minimalną paroprzepuszczalność.
 • Posiada bardzo dobrą wytrzymałość elektryczną.


STOSOWANIE

 •  Nakładać na warstwę zasadniczej ochrony antykorozyjnej wykonanej z taśmy POLYKEN 942-30 lub POLYKEN 989-20.
 •  Nawijać ręcznie lub maszynowo z naprężeniem wstępnym powodującym 1-2 % zmniejszenia szerokości.
 •  Zakładka w zależności od wymaganej klasy według EN-PN 12608, DIN 30672 minimalnie 20mm.


OPIS PRODUKTU

Nośnik:

 •  Folia PE średniej gęstości


Klej:
 

 • Kauczuk butylowy + żywice syntetyczne


Kolor:

 •     Biały lub żółtyDANE TECHNICZNE


Parametry  
Grubość: - ogólna - folii PE - warstwy przylepnej 0.38 mm 0,25 mm 0,13 mm
Wydłużenie względne >200%
Napięcie przebicia 18 kV
Paroprzepuszczalność 0,03g/100cm2/24h
Temperatura stosowania -34°Cdo + 85°C

 

 • Producent posiada certyfikat ISO 9001
 • Produkt posiada pozytywną opinię IGNiG w Krakowie na zgodność z normą DIN 30 672.
 • Produkt posiada Atest Higieniczny wydany przez PZH do wytwarzania zewnętrznych powłok antykorozyjnych przewodów wodociągowych.
 • Taśma badana według norm: ASTM D-1000, D-257, E-398, DIN 30672.POLYKEN 955-15DIN


Taśma „zewnętrzna". Warstwa zabezpieczenia mechanicznego.

 
ZASTOSOWANIE

 • Jako zewnętrzna warstwa powłoki, nawijana bezpośrednio na wewnętrzną warstwę zasadniczej ochrony antykorozyjnej utworzoną z taśmy 942-30 DIN.
 • Szczególnie przydatna przy wykonywaniu izolacji rur i połączeń spawanych - tam, gdzie istnieje potrzeba uzyskania klasy „C" według normy DIN 30672.


 
CECHY l ZALETY

 • Doskonale dopasowuje się do kształtu zabezpieczonej powierzchni.
 • Posiada bardzo dobrą wytrzymałość elektryczną, odporność na uderzenia.STOSOWANIE

 • Nakładać na uprzednio nałożoną warstwę zasadniczej ochrony antykorozyjnej utworzoną z taśmy 942-30
 • Nawijać spiralnie ręcznie lub maszynowo z naprężeniem wstępnym powodującym 1-2 % zmniejszenia szerokości.
 • Zakładka w zależności od wymaganej klasy według EN-PN 12608, DIN 30672 - minimalnie 20mm.


OPIS PRODUKTU

 
Nośnik:

 • Folia PE średniej gęstości

Klej:

 • Kauczuk butylowy + żywice syntetyczne


Kolor:

 •     Czarny lub białyDANE TECHNICZNE


Parametry  
Grubość: - ogólna - folii PE - warstwy przylepnej 0.38 mm 0,25 mm 0,13 mm
Wydłużenie względne >250%
Napięcie przebicia 18 kV
Paroprzepuszczalność 0,03g/100cm2/24h
Temperatura stosowania -34°Cdo + 85°C

 

 • Producent posiada certyfikat ISO 9001
 • Taśma badana według norm: ASTM D-1000, D-257, E-398, G-8, DIN 30 672
 • Produkt posiada Atest Higieniczny wydany przez PZH do wytwarzania zewnętrznych powłok antykorozyjnych przewodów wodociągowych

 

POLYKEN 956-20Taśma ochrony mechanicznej w trój warstwowy m systemie zabezpieczenia antykorozyjnego.

 
ZASTOSOWANIE

 •   Jako taśma ochrony mechanicznej nakładana na warstwę zasadniczej ochrony antykorozyjnej utworzonej z taśmy POLYKEN 942-30 lub 989-20


CECHY l ZALETY

 • Minimalna paroprzepuszczalność.
 • Bardzo dobra wytrzymałość dielektryczna,
 • Stanowi zabezpieczenie przed uszkodzeniami rur


STOSOWANIE

 • Nakładać na warstwę zasadniczej ochrony antykorozyjnej utworzonej z taśm POLYKEN 989-20 lub POLYKEN 942-30,
 • Nawijać spiralnie maszynowo z naprężeniem wstępnym powodującym 1-2% zmniejszenia szerokości.
 • Zakładka w zależności od wymaganej klasy według EN-PN 12608 (DIN 30672). Minimalna zakładka 20 mm


OPIS PRODUKTU


Nośnik:

 •     Folia PE średniej gęstości


Klej:

 • Kauczuk butylowy + żywice syntetyczne


Kolor:

 •     Biały, żółty lub niebieski


 
DANE TECHNICZNE


Parametry  
Grubość: - ogólna - folii PE - warstwy przylepnej 0.38 mm 0.51 mm 0.38 mm 0,13 mm
Wydłużenie względne >250%
Napięcie przebicia 21 kV
Paroprzepuszczalność 0,03g/100cm2/24h
Temperatura stosowania -34°Cdo + 85°C

 

 • Producent posiada certyfikat ISO 9001
 • Produkt posiada pozytywną opinię IGNiG w Krakowie na zgodność z normą EN-PN 12 608 (DIN 30 672).
 • Produkt posiada Atest Higieniczny wydany przez PZH do wytwarzania zewnętrznych powłok antykorozyjnych przewodów wodociągowych.

 

POLYKEN 989-20


Taśma zasadniczego zabezpieczenia antykorozyjnego.

 
ZASTOSOWANIE

 • Jako pierwsza zasadnicza warstwa powłoki antykorozyjnej rurociągów, zbiorników, części przyziemnej słupów i pali.
 • Szczególnie przydatna w branży gazowniczej, wodno-kanalizacyjnej


CECHY l ZALETY

 • Bardzo dobra przyczepność do zabezpieczonej powierzchni.
 • Minimalna paroprzepuszczalność.
 • Bardzo dobra wytrzymałość dielektryczna


STOSOWANIE

 • Nakładać na powierzchnię przygotowaną do stopnia czystości Sa2 (ISO 8501) i pokrytą primerem POLYKEN 1019,1027,1029 po osiągnięciu stanu pyłosuchości, ok. 5-10 min.
 • Nawijać spiralnie ręcznie lub maszynowo z naprężeniem wstępnym powodującym 1-2 % zmniejszenia szerokości.
 • Zakładka w zależności od wymaganej klasy według EN-PN 12608, DIN 30672.
 • Minimalna zakładka 20 mm


OPIS PRODUKTU


Nośnik:

 •     Folia PE średniej gęstości


Klej:

 •     Kauczuk butylowy + żywice syntetyczne


Kolor:

 •     CzarnyDANE TECHNICZNE


Parametry  
Grubość: - ogólna - folii PE - warstwy przylepnej 0.51 mm 0.23 mm 0.28 mm
Wydłużenie względne >200%
Napięcie przebicia 21 kV
Paroprzepuszczalność 0,03g/100cm2/24h
Temperatura stosowania -34°Cdo + 85°C

 

 • Producent posiada certyfikat ISO 9001
 • Produkt posiada pozytywną opinię IGNiG w Krakowie na zgodność z normą DIN 30 672
 • Produkt posiada Atest Higieniczny wydany przez PZH do wytwarzania zewnętrznych powłok antykorozyjnych przewodów wodociągowych
 • Taśma badana według norm: ASTM-1000, D-257, E-398, DIN 30672

 

 BUTYLMASTIK


Trwale plastyczna masa antykorozyjna.

 

 ZASTOSOWANIE

 • wypełniający, trwale elastyczny stosowany przy wykonywaniu izolacji antykorozyjnejCECHY l ZALETY


 • Łączy się trwale z płynem gruntującym -PRIMER, oraz z taśmami ochrony antykorozyjnej
 • Przy naprawie uszkodzonej powłoki PE, wypełnia i łagodzi ostre przejścia przy połączeniach kielichowych, kołnierzowych, trójników lub ewentualnych zagłębień w izolowanej powierzchni
 •  Jest łatwy do uplastyczniania podczas nakładania i pozostaje trwale elastyczny
 • Odporny na promieniowanie UV


 

STOSOWANIE

 •     Przed nałożeniem dokładnie oczyścić powierzchnię z rdzy oraz kurz i tłuszczu, a następnie powlec cienką warstwą podkładu PRIMER
 •      Nakładać po osiągnięciu przez primer stanu pyłosuchości, ok. 5 - 10 min


 

OPIS PRODUKTU


 Skład:

 • Butylo-kauczuk, syntetyczne żywice, materiały uplastyczniające


 Kolor:
 

 •     Czarny


 
 DANE TECHNICZNE


Temperatura stosowania -34°C do + 70°C
Liczba zmydlenia 2 mg/g odważki

 

 • Produkt posiada pozytywną opinię IGNiG w Krakowie na zgodność z normą DIN 30672
 • Podukt posiada Atest Higieniczny wydany przez PZH do wytwarzania zewnętrznych powłok antykorozyjnych przewdów wodociągowych

 

POLYKEN 942-30

Taśma dwustronnie przylepna, stanowiąca zasadnicze zabezpieczenie antykorozyjne.

 
ZASTOSOWANIE

 • Jako pierwsza warstwa w trójwarstwowym systemie ochrony antykorozyjnej rurociągów zbiorników i innych obiektów


 CECHY l ZALETY

 • Doskonała przyczepność do powierzchni pokrytej primerem oraz na zakładce
 • Warstwa butylokauczuku reaguje z PRIMER-em i trwale się z nim łączy, co gwarantuje całkowite odcięcie dostępu powietrza, pary wodnej i innych substancji od powierzchni metalu
 • Doskonała przyczepność warstwy wewnętrznej (942-30) do zewnętrznej (956-20,955-15)
 • Wysoka wytrzymałość elektryczna
 • Minimalne odwarstwianie katodowe. STOSOWANIE
 • Taśmę nakładać na powierzchnię przygotowaną do stopnia czystości Sa2(ISO 8501) pokrytą primerem po osiągnięciu stanu pyłosuchości
 •  Nawijać spiralnie ręcznie lub maszynowo, z naprężeniem wstępnym powodującym 1-2 % zmniejszenie szerokości. Zakładka w zależności od wymaganej klasy (DIN 30672 i EN-PN 12608)
 •  Pomarszczenia niebieskiej folii przekładki nie mają vpfyvu na jakość taśmy OPIS PRODUKTU


 Nośnik:

 •     Folia PE średniej gęstości


 Klej:

 •     Kauczuk butylowy + żywice syntetyczne Przekładka:

 •      Folia PE koloru niebieskiego

 
 Kolor:

 •      Czarny DANE TECHNICZNE


Parametry  
Grubość: - całkowita - folii PE - butylokauczuk 0.76 mm 0.25 mm 0.51 mm
Wydłużenie względne 600%
Napięcie przebicia 30 kV
Paroprzepuszczalność  
Temperatura stosowania -34°Cdo + 66°C

 

 • Producent posiada certyfikat ISO 9001
 • Produkt posiada pozytywną opinię DYG W oraz IGNiG w Krakowie, na zgodność z normą DIN 30672, w klasie C
 • Taśma badana według norm: ASTM- 1000, D-257, E-398, G-8, DIN 30672
 • Produkt posiada Atest Higieniczny wydany przez PZH do wytwarzania zewnętrznych powłok antykorozyjnych przewodów wodociągowych

 

 POLYKEN 930-35


Taśma do izolacji spoin i armatury w systemie dwuwarstwowym: primer -taśma.

 
ZASTOSOWANIE

 •     Taśma do izolacji spoin i armatury w systemie dwuwarstwowym: primer-taśma


CECHY l ZALETY

 • Warstwa przylepna taśmy szybko reaguje z primerem i tworzy trwałe połączenie, co gwarantuje całkowite odcięcie dostępu powietrza, pary wodnej i innych substancji od powierzchni metalu
 • Zapewnia mocne i jednorodne wiązanie i przyczepność międzywarstwową
 • Doskonale dopasowuje się do kształtu zabezpieczonej powierzchni
 • Posiada bardzo dobrą wytrzymałość elektryczną
 • Jest odporna na czynniki mechaniczne


 STOSOWANIE

 •     Nakładać na powierzchnię rury przygotowaną do stopnia czystości Sa2 (ISO 8501), pokrytą podkładem PRIMER i doprowadzoną do stanu pyłosuchości
 •     Nawijać spiralnie ręcznie lub maszynowo z naprężeniem wstępnym powodującym 1-2 % zmniejszenia szerokości
 •      Zakładka w zależności od wymaganej klasy według EN-PN 12608, DIN 30672 - minimalnie 20 mm


OPIS PRODUKTU


 Nośnik:

 •      Folia PE średniej gęstości


Klej:

 •     Kauczuk butylowy + żywice syntetyczne


 
Kolor:

 •      Czarny


 
DANE TECHNICZNE


Parametry  
Grubość całkowita: 0.89 mm
Wydłużenie względne >250%
Napięcie przebicia Ponad 21 kV
Paroprzepuszczalność 0.05 g/cm2/24h
Wytrzymałość na zerwanie 62 N/cm
Temperatura stosowania -34°Cdo + 66°C

 

 • Producent posiada certyfikat ISO 9001
 • Taśma badana według norm: ASTM D-1000, D-257, E-398, G-8, DIN 30 672

 

PRIMER 1027


Antykorozyjny płyn gruntujący. Zawiera inhibitory korozji naprężeniowej.

 
ZASTOSOWANIE

 • Materiał gruntujący zapewniający właściwą przyczepność pierwszej warstwy antykorozyjnej do powierzchni rury


CECHY I ZALETY

 • Substancje stałe tego płynu posiadają identyczny skład chemiczny jak masa BUTYLMASTIK, a także wewnętrzna kleista warstwa taśm ochronnych
 • Może być stosowany w temperaturach ujemnych
 • Unikatem jest zawartość inhibitorów korozji naprężeniowej
 • Posiada właściwości penetrujące


STOSOWANIE

 • Przed nałożeniem dokładnie oczyścić powierzchnię rury z rdzy oraz kurz i tłuszczu do stanu odpowiadającego minimum trzeciemu stopniowi Sa2 według ISO 8501
 • Nakładać przy pomocy pędzla, szczotki, rolki lub natrysku cienką warstwą
 • Nie należy podgrzewać płynu - opary są palne
 • Primer należy używać nie rozcieńczony (jak w puszce)
 •  Do taśm antykorozyjnych POLYKEN może być stosowany tylko primer produkcji tej firmy 


 OPIS PRODUKTU


 Substabcje stale:

 • Mieszanina butylo-kauczuku z syntetycznymi żywicami


Kolor:

 •     Czarny


 DANE TECHNICZNE


Rozpuszczalnik Specjalna benzyna łąkowa
Ilość substancji stałych 27%
Konsystencja Syropowata
Temperatura stosowania -34°Cdo + 70°C

 

 • Producent posiada certyfikat ISO 9001
 • Produkt posiada pozytywną opinię IGNiG w Krakowie na zgodność z normą DIN 30672
 • Produkt posiada Atest Higieniczny wydany przez PZH do wytwarzania zewnętrznych powłok antykorozyjnych przewodów wodociągowych

Zapytaj o produkt Prosimy o szczegółowe opisanie zapytania.