Oferta

Silikony

Silikony

Samorozprężne pianki poliuretanowe stosowane sq do uszczelnień przy montażu stolarki drzwiowej i okiennej z drewna, PCV i metali, do izolacji cieplnych i akustycznych, łšczenia materiałów izolacyjnych w konstrukcjach dachowych, wypełniania pustych przestrzeni, np. przepustów kablowych i rurowych.

 Wysokiej jakoœci jednoskładnikowa pianka montażowo-uszczel-niajgca w aerozolu o doskonałej przyczepnoœci do większoœci materiałów budowlanych. Nie zawiera szkodliwych dla warstwy ozonowej gazów spieniajqcych. Łatwe dozowanie i obróbka. Utwardzonš piankę zabezpieczyć przed działaniem promieni UV tynkiem, farbq lub silikonem. Występuje w wersji letniej i zimowej.

Aprobata ITB AT-15-2815/97 Atest PZH 1/B-1426/96

 Wysokiej jakoœci gotowy do użycia preparat w aerozolu przeznaczony do usuwania zabrudzeń z nieutwardzonej pianki poliuretanowej oraz oczyszczania zaworów i rurek aplikacyjnych pianki montażowej. Zawiera mieszaninę rozpuszczalników, może reagować z niektórymi podłożami, np. PCV. W razie wštpliwoœci zaleca się wykonanie próby. Aerozol nieszkodliwy dla warstwy ozonowej. Atest PZH 4/B-l l 54/97

Uszczelniacze trwale elastyczne charakteryzujq się bardzo dużš roboczš zdolnoœciš do wielokrotnych odkształceń (pochłaniania ruchów spoiny). Maksymalne wielokrotne odkształcenie spoiny nie powodujšce jej uszkodzenia wynosi 25%.

Silikon Uniwersalny
 

Elastyczny jednoskładnikowy uszczelniacz silikonowy o utwardzaniu kwaœnym o trwałych kolorach i bardzo dobrej przyczepnoœci do większoœci tradycyjnych podłoży budowlanych porowatych i nieporowatych za wyjštkiem PCV i akrylu. Utwardza się w wyniku oddziaływania wilgoci z powietrza. Zawiera substancje pleœniobójcze, może więc być stosowany w pomieszczeniach kuchennych i sanitarnych. Przeznaczony do uszczelnień i połšczeń w pracach szklarskich oraz fug budowlanych i konstrukcyjnych. Odporny na działanie promieni UV. Ze względu na kwaœny odczyn nie stosować do miedzi, ołowiu i aluminium. Aprobata ITB AT-15-4737/2000 Atest PZH2/B-1426/96

 Elastyczny jednoskładnikowy uszczelniacz silikonowy o utwardzaniu kwaœnym o trwałych kolorach i bardzo dobrej przyczepnoœci do większoœci tradycyjnych podłoży budowlanych porowatych i nieporowatych za wyjštkiem PCV i akrylu. Zawiera substancje pleœnio- i grzybobójcze, zalecany jest więc do pomieszczeń o dużej wilgotnoœci, takich jak łazienki, kuchnie, chłodnie, pralnie. Utwardza się w wyniku oddziaływania wilgoci z powietrza. Odporny na działanie promieni UV. Ze względu na kwaœny odczyn nie stosować do miedzi, ołowiu i aluminium. Do wanien i brodzików akrylowych oraz kabin prysznicowych z poliwęglanu stosować Neutralny Silikon Sanitarny. Aprobata ITB AT-15-4737/2000 Atest PZH HK/B/1590/05/2001

 Elastyczny jednoskładnikowy uszczelniacz silikonowy o utwardzaniu neutralnym (oksym) o trwałych kolorach i bardzo dobrej przyczepnoœci do typowych podłoży budowianych porowatych i nieporowatych, m.in. betonu, kamienia, cegły, szkła oraz PCV, akrylu, poliwęglanu i aluminium. Całkowicie neutralny chemicznie, bezwonny i nietoksyczny, nie reaguje z podłożem i nie powoduje korozji metali. Odporny na aziałanie czynników atmosferycznych i promieni UV. Zaiecany do najwyższej jakoœci uszczelnień i połšczeń szklarskich, spoinowania i rugowania płyt z poliakrylanu i poHwęglanu oraz dylatacji fasad budynków z prefabrykatów betonowych. Aprobata ITB AT-15-3095/99 Atest PZH H K/B/1592/02/2001
 

Silikon Szklarski


 Iy jednoskładnikowy uszczelniacz silikonowy o trwałych i i bardzo dobrej przyczepnoœci do szkła, drewna, Elastyczn) kolorach betonu, cegły i innych porowatych materiałów budowlanych. Zalecany do wysokiej jakoœci połšczeń i uszczelnień szklarskich wykonywanych w tradycyjnej technologii. Utwardza się w wyniku oddziaływania wilgoci z powietrza. Odporny na działanie czynników atmosferycznych i promieni DV, nie starzeje się i nie wykrusza. Nie stosować do PCV i okien malowanych farbami akrylowymi. Ze względu na kwaœny odczyn może być przyczynš korozji niektórych metali. Aprobata ITB AT-15*473 7/2000 Atest PZH HK/B/1590/05/2001


 Najwyższej jakoœci elastyczny klej - uszczelniacz silikonowy

 O utwardzaniu kwaœnym o doskonałej przyczepnoœci do szkła

 W wielu materiałów budowlanych oraz wysokiej sile spajania. Nie zawiera żadnych dodatków. Przeznaczony do klejenia i uszczelniania konstrukcji szklanych - akwariów, terariów, gablot, regałów szklanych, itd... Po utwardzeniu całkowicie wodoszczelny i nietoksyczny dla ryb. Po sklejeniu akwarium odczekać minimum 4 dni do całkowitego utwardzenia silikonu. Atest PZH HK/B/1590/03/2001

 

Silikon wysokotemperaturowy

Elastyczny jednoskładnikowy uszczelniacz silikonowy o dobrej przyczepnoœci do powierzchni gładkich i porowatych, odporny na działanie paliw, olejów, tłuszczy, wody, płynów mrozo-odpornych, wysokiej temperatury (do 285°C} i promieni UV. Przeznaczony do wykonywania uszczelnień hermetycznych elementów i urzšdzeń pracujšcych długotrwale w trudnych warunkach w wysokich temperaturach, jak: piece, kominy, filtry, przewody paliwowe i dymowe, silniki i pompy. Zastępuje uszczelki z korka, filcu, włóknin, papieru, gumy i azbestu. Łatwy w aplikacji i obróbce. Atest PZH 3/B-2235/96

Najwyższej jakoœci elastyczny jednoskładnikowy uszczelniacz - klej nowej generacji na bazie polimerów M S® o wysokiej sile spajania poczštkowego i doskonałej przyczepnoœci do praktycznie wszystkich podłoży budowlanych. Bezwonny, neutralny chemicznie, o trwałych kolorach, nie przebarwia powierzchni porowatych, niewrażliwy na działanie benzyn, olejów, słabych kwasów i zasad, po utwardzeniu daje się malować nawet farbami wodnymi. Nie zawiera rozpuszczalników, nie niszczy warstwy srebrzankowej w delikatnych lustrach, nie tworzy pęcherzyków gazu w spoinach. Odporny na działanie wszelkich wpływów atmosferycznych i promieni UV. Przeznaczony do wszelkich spoin i uszczelnień w budownictwie i przemyœle, szczególnie do połqczeń w konstrukcjach wibrujšcych, narażonych na pracę w warunkach ekstremalnych. Doskonały do fugowania i klejenia płyt z kamienia naturalnego (marmur, granit).

 Aprobata ITB AT-15-4835/2001 Atest PZH 3/B-739/97

 Uszczelniacze o ograniczonej elastycznoœci majš mniejszš niż uszczelniacze trwale elastyczne odpornoœć na wielokrotne odkształcenie. Maksymalne wielokrotne odkształcenia spoiny nie powodujšce jeszcze jej trwałej deformacji wynoszš 15%.

 Jednoskładnikowy uszczelniacz na bazie dyspersji akrylowej

 O doskonałej przyczepnoœci do podłoży porowarycn. Nie zawiera rozpuszczalników. Po utwardzeniu daje się malować

 1 jest wodoodporny. Przeznaczony do wypełniania wszelkiego rodzaju szczelin w betonie, murze, rynkach, spoinowania Fug o niewielkiej ruchomoœci (max. 15 %} np. między płytami gipsowo-kartonowymi, przy listwach wykończeniowych, parapetach, wokół ram okiennych itd. Odpornoœć termiczna po utwardzeniu od-20° C do+80° C.

 Aprobata ITB AT-15-4543/2000 Atest PZH HK/B/2353/01/97 Znak bezpieczeństwa ITB-3B/2000

Jednoskładnikowy uszczelniacz na bazie dyspersji akrylowej o doskonałej przyczepnoœci do podłoży porowatych. Ze względu na dodatek substancji pleœniobójczych zalecany do pomieszczeń sanitarnych o podwyższonej wilgotnoœci, jak kuchnie czy łazienki. Po utwardzeniu wodoodporny, daje się malować. Przeznaczony do wypełniania szczelin o niewielkiej ruchomoœci (max. 15%). Odpornoœć termiczna po utwardzeniu od -20° C do +80° C. Atest PZH HK/B/0756/01 /2000

Wysokiej jakoœci masa uszczelniajšca na bazie poliakrylatów, nie zawierajšca silikonów, przeznaczona do wypełniania szczelin w pracach parkieciarskich, podłogach z laminatów, listwach przypodłogowych i oœcieżnicowych, itp. Po utwardzeniu wodoodporny, daje się malować farbami i lakierami. Nie zawiera rozpuszczalników, bezwonny. Atest PZH HK/B/1855/02/99

Uszczelniacz Dekarski

Uniwersalny jednoskładnikowy uszczelniacz oparty na elastomerach bitumicznych o doskonałej przyczepnoœci do wszelkich wolnych od zanieczyszceń powierzchni. Trwale wodoodporny. Przeznaczony do uszczelniania szpar i pęknięć w pokryciach dachowych, naprawy rynien i rur odprowadzajšcych, klejenia na zimno wszelkich rodzajów papy, a także do fug połšczeniowych o niewielkiej ruchomoœci (max. l 0%) między różnymi materiałami. Nie stosować na powierzchniach pionowych. Aprobata ITB AT-15-4871/2001 Atest PZH l/B-739/97

Specjalistyczny Uszczelniacz Dekarski

Najwyższej jakoœci jednoskładnikowy uszczelniacz na bazie emulsji akrylowej o doskonałej przyczepnoœci do wszelkiego rodzaju podłoży budowlanych. Przeznaczony do złšczy i uszczelnień o niewielkiej ruchomoœci (max. 10%}. Spaja w każdych warunkach atmosferycznych, również podczas ulewnego deszczu i pod wodš. Przeznaczony jest do wszelkich uszczelnień dekarskich, np. połšczeń blacny falistej i trapezowej, likwidacji przecieków rynien, naprawy rozerwań, pęknięć i dziur w pokryciach dachowych bitumicznych, metalowych i z tworzyw sztucznych. Daje się malować. Nie stosować do polistyrenu. Atest PZH ó/B-739/97

Zapytaj o produkt Prosimy o szczegółowe opisanie zapytania.