Oferta

preszpan, terszpan, szkłoflex, NEN

Preszpan

grubość (mm) wymiar (mm) orientacyjna waga
0,1 700 x 1000 0,1
0,15 700 x 1000 0,12
0,2 700 x 1000 0,17
0,24 700 x 1000 0,2
0,25 700 x 1000 0,22
0,3 700 x 1000 0,25
0,4 700 x 1000 0,35
0,5 700 x 1000 0,43
0,6 700 x 1000 0,45
0,8 700 x 1000 0,7
1 700 x 1000 0,86
1,5 700 x 1000 1,29
2 700 x 1000 1,72
2,5 700 x 1000 1,95
3 700 x 1000 2.58

MATERIAŁY ELEKTROIZOLACYJNE DO MASZYN ELEKTRYCZNYCH

MATERIAŁY GIĘTKIE

Materiały giętkie są to wyroby warstwowe stosowane głównie w maszynach elektrycznych.

MATERIAŁY GIĘTKIE  

PROGRAM PRODUKCJI
 
TABELA»Pc-preszpan Ts lub S - tkanina szklana K-folia poliimidowa

Fp lub FPT - folia poliestrowa WG - włóknina poliestrowa gładka

W - włóknina poliestrowa Ppa lub N - papier poliamidowy Nomex®

E - żywica epoksydowa Pu - żywica poliuretanowa

Materiały produkowane są w zwojach o szerokości wg tabeli i długości ok. 35 m, (zwoje mogą być cięte na taśmy o dowolnej szerokości).

TAŚMY MIKOWE KLASY IZOLACJI F

Materiały elektroizolacyjne warstwowe na bazie papieru mikowego , stosowane jako izolacja zwojowa , główna , czołowa lub międzyfazowa uzwojeń stojanów i wirników maszyn elektrycznych nisko i wysokonapięciowych

1. Taśmy mikowe termoutwardzalne

 • EPOKSTERM 4, 5 i 9 - nasycone żywicą epoksydową dianową » ERGOTERM 1, 2 i 3 - nasycone żywicą epoksynowolakową Wykonana izolacja wymaga utwardzenia w temp. 160-180°C, przez minimum 120 minut pod ciśnieniem 1-2 N/mm2 (po utwardzeniu izolacja jest sztywna)


2. Taśmy mikowe nieutwardzalne

 • EPOKSTERM 6, 8 i 11 - nasycone żywicą poliuretanową. « EPOKSTERM 3 - nasycone żywicą epoksydowo-poliestrową. Wykonana izolacja nie wymaga utwardzania w temperaturze (izolacja zachowuje elastyczność).

 

Nazwa handl. ozn.wg normy Układ warstw Żywica Grubość mm Gramatura g/m2
EPOKSTERM 3 FP-Pm-Ts-Fp EP 0,12±0,03 185±12%
EPOKSTERM 4 Pm-Ts E 0,15±0,03 225 ±12%
ERGOTERM 1 Pm-Ts EN 0,15±0,03 225±12%
EPOKSTERM 5 Fp-Pm-Ts E 0,15±0,03 220 ±12%
ERGOTERM 2 Fp-Pm-Ts EN 0,15±0,03 220±12%
EPOKSTERM 6 Pm-Ts Pu 0,15±0,03 220±12%
EPOKSTERM 8 Fp-Pm-Ts-Fp Pu 0,12±0,03 0,15±0,03 195+12% 220±12%
EPOKSTERM 9 Pm-Fp E 0,12±0,03 0,15±0,03 210±12% 225+12%
ERGOTERM 3 Pm-Fp EN 0,15±0,03 225+12%
EPOKSTERM 11 Fp-Pm-Fp Pu 0,12±0,03 0,15±0,03 180+12% 200±12%

Pm - papier mikowy E - żywica epoksydowa Pu - żywica poliuretanowa

Ts - tkanina szklana Fp - folia poliestrowa EN - żywica epoksynowolakową EP - żywica epoksydowo-poliestrową

Materiał w zwojach o szer. 950±50 mm i długości około 35 m lub w taśmach o szerokości 10-30 mm (materiał może być cięty na taśmy o dowolnej szerokości).


ELEKTROIZOLACYJNE MATERIAŁY GIĘTKIE

(PN-IEC626-3+AC:1996)

Materiały giętkie są to wyroby warstwowe stosowane głównie w maszynach elektrycznych.

 
POSTAĆ WYROBU

Materiały w zwojach o szerokości od 850 do 1000 mm i długości minimum 30 m, (materiał może być cięty na taśmy o dowolnej szerokości).

RODZAJE l WŁAŚCIWOŚCI

TERESZPAN BN-80/3076-08 klasa izolacji 120°C-130°C

 • PcPuFp-1 - preszpan sklejony z folią poliestrową żywicą poliuretanową
 • PcPuFp-2 - preszpan oklejony obustronnie folią poliestrową (żywica poliuretanowa).


 FOLIA SKLEJANA ZN-88/MPCh-TS-125 klasa izolacji 130°C

 FPT-PUR - dwie lub trzy warstwy folii poliestrowej sklejone żywicą poliuretanową

FOLIA SKLEJANA ZN-88/MPCh-TS-125 klasa izolacji 130°C  TABELA»

SZKŁOFLEXB ZN-97/MP-TS-1267 klasa izolacji 130°C

 • TsEFp-1 - tkanina szklana sklejona żywicą epoksydową z folią poliestrową
 • TsEFp-2 - tkanina szklana oklejona obustronnie folią poliestrową (żywica epoksydowa).


ERGOFOL W klasa izolacji 130°C do 155 °C

 • W-1 - włóknina poliestrowa sklejona z folią poliestrową żywicą poliuretanową
 • W-2 - folia poliestrowa oklejona obustronnie włókniną poliestrową (żywicą poliuretanową)


ERGOFOL W klasa izolacji 130°C do 155 °C  TABELA»

ERGOFOL WG ZN-2000/MP-TS-1272 klasa izolacji 155°C.

 • WG-1 - włóknina poliestrowa gładka sklejona z folią poliestrową żywicą poliuretanową
 • WG-2 - folia poliestrowa oklejona obustronnie włókniną poliestrową (żywicą poliuretanową)


ERGOFOL WG ZN-2000/MP-TS-1272 klasa izolacji 155°C.  TABELA»

IZOLACJA NEN BN-80/3076-08, ZN-94/MP-TS-1249 klasa izolacji 155 °C

 • FpPuPpa-1 - Nomex® sklejony żywicą poliuretanową z folią poliestrową
 • FpPuPpa- - folia poliestrowa oklejona obustronnie papierem Nomex® (żywica poliuretanowa).


 IZOLACJA NEN BN-80/3076-08, ZN-94/MP-TS-1249 klasa izolacji 155 °C  TABELA»

Wymienione izolacje NEN produkowane są na bazie Nomexu® o grub. 0,05 mm. Izolacje NEN mogą być produkowane z innych grubości zarówno folii poliestrowej jak i Nomexu*


SZKŁOFLEX F ZN-97/MP-TS-1267 klasa izolacji 155°C.

 • TsPuFp-1 - tkanina szklana sklejona żywicą poliuretanową z folią poliestrową
 • TsPuFp-2 - tkanina szklana oklejona obustronnie folią poliestrową (żywica poliuretanowa).


 SZKŁOFLEX F ZN-97/MP-TS-1267 klasa izolacji 155°C.

MATERIAŁY GIĘTKIE ZN-2001/MP-TS-1274 i -1276 klasa izolacji 180°C.

 • ERGOFOL NK - papier poliamidowy Nomex sklejony z folią poliimidową żywicą poliuretanową
 • ERGOFOL NKN - folia poliimidową oklejona obustronnie papierem poliamidowym Nomex® (żywica poliuretanowa).
 • IZOLACJA NSN - tkanina szklana obustronnie oklejona papierem poliamidowym Nomex® (żywica poliimidową).


 MATERIAŁY GIĘTKIE ZN-2001/MP-TS-1274 i -1276 klasa izolacji 180°C.  TABELA»

Zapytaj o produkt Prosimy o szczegółowe opisanie zapytania.