Hurtownia filcu Warszawa, geowłókniny Hurtownia Artykułów Technicznych

Oferta

Mocowanie metalowych elementów współosiowych

 PRODUKT  OPIS PRODUKTU

Loctite 601


 
601 jest jednoskładnikowym klejem anaerobowym, którego utwardzanie następuje błyskawicznie po odcięciu dostępu powietrza i kiedy produkt znajdzie się pomię-dzy ściśle przylegającymi  do siebie powierzchniami metalowymi. Służy do klejenia pasowanych części cylindrycznych, szczegól-nie tam, gdzie wymagana jest niska lepkość produktu. 

Parametry:
 • Typ chemiczny  Ester dwumetakrylowy
 • Ciężar właściwy w 25°C  1.1
 • Lepkość w 25°C, mPa.s  
 • Brookfield RVT - Wrzeciono 1 przy 20.0     obr/min  100 do 150
 • DIN 54453, mPa.s 
 • D = 277 1/s  100 do 150
 • Temp. zapłonu (COC), °C  > 100 
 • Prężność par, mbar  < 5 
Kolor: zielony, fluorescencyjny

 Loctite 620


Produkt Loctite 620 jest jednoskładnikowym klejem anareobowym do mocowania połączeń cylindrycznych.
Utwardzanie produktu następuje po odcięciu kontaktu z powietrzem, kiedy znajduje się on pomiędzy ściśle przylegającymi powierzchniami metalowymi. Produkt osiąga dużą odporność na temperaturę po wygrzaniu w podwyższonych temperaturach.
Służy do klejenia pasowanych połączeń cylindrycznych, szczególnie gdzie wymagana jest wysoka odporność na temperaturę (do 200 C). 
Do typowych zastosowań należą: osadzanie kołków w zespołach grzejników, tulei w obudowach pomp i łożysk w przekładniach samochodowych.

 

Parametry:
 • Wytrzymałość na ścinanie na stali- 27 N/mm2
 • Czas uzyskania pełnej wytrzymałości (22 C) 
  Stal - 20 godz.
  Dwuchromian cynkowy- 24 godz
  Aluminium - 72 godz. 
  Z użyciem aktywatora N-2 godz.
 • Czas uzyskania początkowej wytrzymałości (22 C) 
  Stal - 1 godz.
  Dwuchromian cynkowy - 6 godz.
  Aluminium - 3 godz.
  Z użyciem aktywatora N- 10 min.
 • Temperatura pracy - od -55 C do +230 C
Kolor: jasno zielony

 Loctite 6300


Loctite 6300 został opracowany do klejenia części współosiowych. Produkt utwardza się pomiędzy dwoma dokładnie przylegającymi powierzchniami metalowymi bez dostępu powietrza i zapewnia wysoką wytrzymałość złącza i jego szczelność.  Typowe aplikacje to mocowanie kół zębatych do wałów przekładni i wirników do wałów silników elektrycznych. Loctite 6300 to jeden z produktów koncernu Henkel spełniających zaostrzone normy BHP. Produkt posiada tzw. białą kartę charakterystyki bez żadnych sformułowań dotyczących ryzyka i bezpieczeństwa stosowania.

 

Parametry:

 • Wytrzymałość na ścinanie po 24 godz. (szczelina 0,15 mm) - 10 N/mm2
 • Czas uzyskania pełnej wytrzymałości (22 C)
  Stal - 72 godz.
  Stal nierdzewna - 80 godz.
  Aluminium - 168 godz.
 • Czas uzyskania początkowej wytrzymałości (22 C)
  Stal - 5 min
  Stal nierdzewna - 10 min
  Aluminium - 45 min
 • Temperatura pracy - od -55 C do +150 C
Kolor: zielony

Loctite 638


Produkt Loctite 638 jest jednoskładnikowym, szybkim klejem anareobowym o wysokiej wytrzymałości do mocowania połączeń cylindrycznych.
Służy do klejenia pasowanych połączeń cylindrycznych, szczególnie tam gdzie szczelina złącza może osiągać 0,25 mm i gdzie wymagana jest maksymalna wytrzymałość w temperaturze pokojowej.  Aplikacje obejmują osadzanie pierścieni i tulei w obudowach i na wałkach. 

 

Parametr:
 • Wytrzymałość na ścinanie na stali- 31 N/mm2
 • Czas uzyskania pełnej wytrzymałości (22 C) 
  Stal - 6 godz.
  Dwuchromian cynkowy- 6 godz.
  Aluminium - 72 godz.
 • Czas uzyskania początkowej wytrzymałości (22 C) 
  Stal - 5 min
  Dwuchromian cynkowy - 30 min
  Aluminium - 30 min
 • Temperatura pracy - od -55 C do +150 C
Kolor - zielony

Zapytaj o produkt Prosimy o szczegółowe opisanie zapytania.