Hurtownia filcu Warszawa, geowłókniny Hurtownia Artykułów Technicznych

Oferta

Klejenie małych i średnich powierzchni

 PRODUKT  OPIS PRODUKTU

 Loctite AA 302


Produkt LOCTITE® 302 jest jednoskładnikowym klejem o nis-kiej lepkości, przeznaczonym do klejenia przezroczystych two-rzyw sztucznych do materiałów metalowych. Utwardzanie pro-duktu następuje pod wpływem działania odpowiedniego światła UV.

TYPOWE ZASTOSOWANIA
Łączenie i uszczelnianie tworzywa z metalem (np. jednorazo-wego sprzętu medycznego). Niska lepkość produktu pozwala na aplikacje, w których wymagane jest wnikanie kleju w złącza po ich montażu lub między ciasno pasowane części. Medycz-na wersja tego produktu posiada certyfikat USP Class VI. 

 Loctite 3090


LOCTITE 3090 jest dwuskładnikowym, szybko utwardzającym się, wypełniającym nierówności klejem, o doskonałej zdolności wiązania do wielu materiałów włączając tworzywa sztuczne, kauczuki i metale.  LOCTITE 3090 jest zaprojektowany do montażu elementów o zróżnicowanej lub nieokreślonej szczelinie złącza (do 5 mm), lub tam gdzie pożądane jest całkowite utwardzenie nadwyżki kleju. Konsystencja żelu zapobiega skapywaniu kleju nawet z pionowych powierzchni. LOCTITE 3090 jest także odpowiedni do klejenia porowatych materiałów.

 

Parametry:
Utwardzany przez 24 godz. 22 °C

Wytrzymałość na ścinanie, ISO 4587:
 • Stal (poddane obróbce strumieniowo ściernej) N/mm²- 21
 • Wytrawione aluminium N/mm² -9
 • Dwuchromian cynku N/mm²- 9
 • ABS N/mm²- 8
 • PVC N/mm²- 8
 • Tworzywo fenolowe N/mm² -2
 • Poliwęglan N/mm² -12
 • GRP N/mm²- 4
 • Kauczuk nitrylowy N/mm² -1
 • Polichloropren N/mm²- 1
 • Drewno (Dąb) N/mm²- 11
 • Drewno (Sosna) N/mm²- 11
 • Drewno (Chipboard) N/mm²- 1,5
 • Skóra N/mm²- 2


 Loctite AA 3298


Produkt Loctite 3298 jest wzmocnionym klejem akrylowym przeznaczonym do klejenia konstrukcji o wysokiejwytrzymałości. Ten Multi-bond zawiera składnik silanowy, który zapewnia dużą trwałość spoiny na powierzchniachszklanych. Utwardza się w temperaturze otoczenia przy pomocy aktywatorów 737, 7386. Produkt ten nadaje się do klejenia wielu materiałów , np. do arkuszy blachy lub szkła oraz tam, gdzie występujestałe lub okresowe obciążenie, np. meble, kontenery, drzwi.

 

Parametry:

 • Czas uzyskania pełnej wytrzymałości przy szczelinie 0.05mm (22 C) 
  Stal - około 9 godz.
  Aluminium - około 12 godz.
  PCV - około 48 godz.
 • Czas uzyskania początkowej wytrzymałości przy szczelinie 0.05 mm (22 C) 
  Stal - około 3 min.
  Aluminium - około 8 min.
  PCV - około 27 min.
 • Wytrzymałość na ścinanie po 24 godz. (temp 22 C) aktywator 737.
  stal piaskowana - 26 do 32 N/mm2
  Aluminium - 8 do 20 N/mm2
 • wytrzymałość na rozciąganie po 24 godz. (temp. 22 C) aktywator 737.
  stal piaskowana - 15 do 27 N/mm2
 • wytrzymałość na oddzieranie po 24 godz. (temp. 22 C) aktywator 737.
  piaskowane aluminium - 4 do 6 N/mm2
 • Temperatura pracy - od -55 C do +100 C
 • Kolor - bursztynowy


 Loctite EA 3423


Produkt Loctite 3423 jest dwuskładnikowym tiksotropowym klejem epoksydowym o wysokiej lepkości, który po wymieszaniu składników utwardza się w temperaturze pokojowej. Klej ogólnego przeznaczenia, osiągający wysoką wytrzymałość na wielu różnych materiałach. Dzięki własnościom tiksotropowym nadaje się do klejenia chropowatych powierzchni wykonanych z metalu, ceramikidrewna lub sztywnych tworzyw sztucznych przy szczelinach do 3mm. Po utwardzeniu może być mechanicznie wygładzany.

 

Parametry:

 • Czas uzyskania pełnej wytrzymałości na stali przy szczelinie 0.05mm 
  - Temperatura 25 C - 48 godzin
  - Temperatura 40 C - 3 godziny
  - Temperatura 80 C - 25 min
 • Czas uzyskania wstępnej wytrzymałości na stali przy szczelinie 0.05mm 
  - Temperatura 25 C - 4,5 godziny
  - Temperatura 40 C - 30 min
  - Temperatura 80 C - 3 min
 • Wybrane typowe własności materiału utwardzonego. 
  - Twardość (Shora D) - 70-80
  - Wytrzymałość na rozciąganie (N/mm2) - 24
  - Wydłużenia % - 1.95
  - Moduł sprężystość (N/mm2) - 1498
 • Wytrzymałość na ścinanie po 7 dniach (temp 23 C).
  - Stal śrutowana - 17,0 N/mm2
  - Stal nierdzewna - 15,5 N/mm2
  - Powłoka cynkowa (elektrolitycznie)- 9,5 N/mm2
  - Szlifowane aluminium - 10,5 N/mm2
  - Trawione aluminium - 9,2 N/mm2
  - Powłoka cynkowa (zanurzeniowo) - 8,8 N/mm2
  - Mosiądz - 8,0 N/mm2
  - GRP - 0.8 N/mm2
  - Guma fenolowa - 1,4 N/mm2
  - ABS - 0.8 N/mm2
 • Temperatura pracy - od -55 C do +100 C
 • Kolor - szary metaliczny


Zapytaj o produkt Prosimy o szczegółowe opisanie zapytania.