Oferta

Bakelit ® płyty PCF

PŁYTY BAKELIT ® - REZOKART PCF papierowo-fonolowe i papierowo-epoksydowe

Dopuszalna temperatura pracy 120 C

Do pracy w oleju i w powietrzu o normalnej wilgotnosci

Dobra obrabialność mechaniczna

 

Zakres grubości standardowych: 0,3-80mm

Format (dla grubości): 1,0-25mm            1250x2750mm

                                                                                  1250x1350mm
 
                                                                                 900x1250mm

                                 0,3-80mm                         1000x2000mm

                                                                                1000x1000mm

 

  Typ wg IEC 893 Typ wg DIN 7735 Typ wg NEMA  
PCF-e PFCP202 Hp2061.5 XX Zastosowania elektryczne wysokonapięciowe. Wysoka wytrzymałość dielektryczna w oleju i powietrzu o normalnej wilgotności.
PCF-1 PFCP201 Specjalny typ     Zastosowania elektryczne wysokonapięciowe. Wyższe właściwości dielektryczne niż PCF-2. Do pracy w oleju i powietrzu o normalnej wilgotności.
PCF-2 PFCP201 Hp2061 X, XP Zastosowania konstrukcyjne i elektryczne niskonapięciowe. Dobre właściwości mechaniczne. Dobra wykrawalność.
PCF-3 PFCP206 Hp2062.8 XXXP Zastosowania elektryczne i elektroniczne. Dobra stabilność właściwości dielektrycznych w wysokiej wilgotności. Dobra wykrawalność.
PCF-5 PFCP201 Specjalny typ     Zastosowania konstrukcyjne i elektryczne niskonapięciowe. Właściwości dielektryczne i mechaniczne podobne do PCF-2. Kategoria palności FVO.
PCE EPCP201 Hp2361.1 Hp2361 FR-3 Płyty papierowo-epoksydowe. Zastosowania elektryczne wysokonapięciowe i elektroniczne. Dobra stabilność właściwości dielektrycznych w wysokiej wilgotności. Kategoria palności FVO.

Zapytaj o produkt Prosimy o szczegółowe opisanie zapytania.